Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 01.09.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı29.00.07

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Böyük Qafqazın su ehtiyatları 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.07

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Azərbaycan çayları axımının formalaşması, keçməsi və istifadəsinin coğrafi aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı1
Əsas elmi nailiyyətləri Müşahidə materiallarına əsasən axımın hövzənin yüksəkliyinə görə 13 əlaqənin alınması və dəqiqləşdirilmiş illik axım xəritəsinin tərtibi; illik axım ilə yeraltı axım arasında alınmış əlaqəyə əsasən yeraltı axımın təyini metodikasının təklif edilməsi və ilk yeraltı xəritəsinin tərtib edilməsi; dağ ölkələri üçün ilk dəfə olaraq ərazinin rütubətliyi ilə buxarlanma və yeraltı axım arasında əlaqənin alınması və Azərbaycan ərazisinin landşaft qurşaqları üzrə hidroloji rayonlaşmanın aparılması; axımın yay təbii tənzimlənməsinin təyin edilməsi və metodikasının təklif edilməsi; Azərbaycanın bütün inzibati, təbii – iqtisadi rayonların və landşaft qurşaqlarının su ehtiyatlarının təyin edilməsi; insanın təsərrüfat fəaliyyətinin çayların su ehtiyatları və axım rejiminə təsirinin öyrənilməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Взаимосвязь элементов водного баланса Большого Кавказа». АН Азерб. ССР. Баку 1967.

2. Типы водного баланса Азербайджана» ТР. Аз НИИ водных проблем. Т. ЫЫЫ, 1972. «Снеговое питание рек Азербайджана. Гидромет. Издат». 1974.

3. Водный баланс Большого Кавказа. «Элм» Баку, 1973.

4. Водный баланс Азербайджанской ССР, Элм, Баку 1978.

5. Водные ресурсы Азербайджанской ССР» Элм Баку 1989.

6. Формирование речного стока его рациональное использование и пути перераспределения по территории Азербайджана Известия НАН Азерб. №1, 2008.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il BDU
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı

2. Azərbaycan Respublikasının  “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı - 2015 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5385418
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu doktor_rq@mail.ru