Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Fikrət Ələsgər oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 09.08.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2314.01

"Neft kimyası"

"Alkiltiofenollar əsasında tiofosfor turşusunun müxtəlif efirlərinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar və polimer materiallara stabilizator kimi tədqiqi"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2314.01

"Neft kimyası"

"Fenol və merkaptofenol  törəmələrinin metal korroziyasının inhibitorları və yağlara aşqarların yaradılmasında"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

184

 

9


127

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 52
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Müxtəlif əvəzli fenol və oksitiofenollar əsasında tərkibində N, S, P-saxlayan üzvü birləşmələr sintez edilmiş və metalları korroziyadan qoruyan inhibitor, dərin neft və qazçıxarma işlərinin mexaniki struktur göstəricilərini nizamlayan reagent və sürtgü yağlarına əlavələr kimi tətbiq edilmişdir;

2. Neft qurğularında istifadə edilən polad məmulatlarının H2S və karbon qazının təsirindən korroziyaya uğramasının qarşısını almaq üçün ИКИПГ və başqa tipli inhibitorlar işlənib hazırlanmış və sənayedə istehsal edilərək, "Türkmənqaz", "Orenburqaz", Saratov, Ufa, şəhərlərində, "Neft daşlarında" tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. 2-Диэтаноламино метил-4-алкилфенолы в качестве ингибиторов коррозии стали в кислых средах.  Мамедов.Ф.А.и др. А.Св.СССР № 1363762, 1986;

2. Способ получения бис-фенолов. Мамедов Ф.А.и др. А.Св.СССР № 288743, 1970;

3. Способ получения полифенолов. Мамедов Ф.А.и др А.Св.СССР № 259950,1972;

4. Способ получения серусодержащих экранированных фенолов. Мамедов Ф.А.и др. А.Св.СССР № 3806446, 1973;

5. Способ защиты водооборотных систем от коррозии и биообрастаний.  Мамедов Ф.А.и др. А.Св.СССР № 1376502,1987.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Azad Hİ-ın sədri.
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləti Sərgisinin 2 bürünc medalı;

2. «Əməkdar ixtiraçı» medalı;

3. V.İ. Leninin 100-illik yubileyimedalı.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 4300733
Ev tel. (+994 12) 4408385
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru