Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmlər doktorları

Nağıyeva Elmira Əli qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 25.01.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Kəhraba turşusunun azot və kükürdlü törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Mineral və sintetik yağlara alkilfenollar və aminlər əsasında azküllü və külsüz aşqarlar"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180

41


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 54
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Mineral yağlara əlavə olunan yeni modifikasiya olunmuş alkilfenolyat aşqarlarının və sintetik yağlara yüksək temperaturlu antioksidləşdirici aşqarların alınmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır;

2. Təcrübi-sənaye istehsalatında istifadə üçün tövsiyə edilmiş aşqarların texnologiyası yaradılmış və səmərəli tətbiqi imkanları müəyyən edilmişdir;

3. Aviasiyanın qaz-turbinli mühərriklərində istifadə olunan və 2250C-də işləyən, yağların tələblərinə cavab verən antioksidləşdirici aşqarların iştirakı ilə pentaeritrit efiri əsasında termostabil sintetik sürtkü yağları, eyni zamanda keyfiyyətinə görə müxtəlif seriyalı xarici analoqlarına bərabər olan mineral əsaslı motor yağları işlənib hazırlanmışdır;

4. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə ”Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün yerli xammal əsasında M-20В2Ф tipli motor yağının yaradılması” adlı layihə həyata keçirilmişdir (EİF 2011-1(3) 82/57/4).

Elmi əsərlərinin adları 1. Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Гадиров А.А./ Модифицированные моющее-диспергирующие алкилфенолятные присадки к моторным маслам/ Нефтепереработка и нефтехимия. 2013. №12. С. 37-38

2. Фарзалиев В.М., Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Мамедова А.Х., Гадиров А.А./ Новые азотсодержащие алкилфенолятные присадки к моторным маслам/ Scinece, Technology and Higer Education. Materials of the V International Research and practice conference. Canada June 20th 2014. Pg.52-56

3. Фарзалиев В.М., Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Гадиров А.А., Мамедова Р.А./ Модифицированная серосодержащая алкилфенолятная присадка к моторным маслам/ Austrian Jurnal of Technical and Natural Sciences. 2014. No.6. pg. 120-122

4. Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ./ Sürtkü yağlarına kükürdsaxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı/ Az Pat. İ. 2015 0021

5. Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Мамедьярова Х.Н., Гадиров А.А., Абдуллаев Б.И./ Синтез и исследование модифицированной салицилатной присадки к моторным маслам/ Нефтепереработка и нефтехимия 2016. №1. С.46-48.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası və Y.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri institutlarında kiçik elmi şuraların üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı (2006, 2011).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 7681505,

(+994 55) 7750280

Ev tel. (+994 12) 5385233
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru