Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmlər doktorları

Sərdarova Sabirə Əbdüləli qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 01.01.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2306.03

"Üzvi kimya"

"Tiotetralollar (sintezi, xassələri, tədqiqi)"
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2306.03

"Üzvi kimya"

"Aminometilləşdirilmiş hidroksiasetofenonlar (sintezi, xassələri, tədqiqi)"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

128

 

26


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 23
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Hidroksiasetofenonların  aminometilləşmə, tiilləşmə reaksiyalarının fundamental tədqiqatları aparılmışdır;

2. Yeni sinif poliolefin işıq stabilləşdiriciləri və rezin antiozonantları işlənib hazırlanmışdır;

3. Neft məhsullarına, yağlayıcı-soyuducu mayelərə və dövru su sistemləri ücün yuksək effektli və qeyri-toksiki antimikrob və inhibitor  kompozisiyaları işlənib hazırlanmışdır;

4. Bir sıra antibacterial, funqisid və “Aminofen” adlı  antiseptik və dezinfektant  preparatları işlənib hazırlanlb və tətbiqə tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Sərdarova S.Ə., Məmmədov F.Ə., Cəfərova T.C., Hacıyeva M.Ə. Benzoiletil-(dimetil)- heksoksikarbonilmetilamminium xlorid yağlayıcı-souducu mayelərə antimikrob aşqar kimi. Az.Patenti İ 2009 0206;

2. Cардарова С.А., Джавадова А.А., Агамалиева М.М., Османова С.Ф. Новые антиокислители синтетических масел. АНХ, 2011, №3, с.57;

3. Kazımov V.M., Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F. Məmmədov F.Ə. Heminal fenasilmerkaptan sinton kimi. Az.Patenti İ 2013 0049.

4. С.А.Cардарова, С.Ф.Османова, Ф.А.Мамедов, Ш.Я.Гамидова. Синтез и исследование сложных эфиров 1,1-бис- (гидроксикарбонилметилтио)-1-арилэтанов. Химические проблемы, 2015, №3, с. 319-323.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  ”Üzvi kimya” рroblem üzrə кооrdinasiya şurasının üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti 1964-1973-ci illərdə  Bakı şəh. PQOM –də kimya müəllimi.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. ”Əmək veteranı” medalı;

2. AMEA-nın Fəxri fərmanı.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M .Quliev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 5035881
Ev tel. (+994 12) 4318118
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru