Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmlər doktorları

Axundov Ədalət Yavuz oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəh.
Təvəllüdü 01.06.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Qeyri-məhdud oblastlarda xətti və kvazixətti parabolik tənliklər üçün tərs məsələlər

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


01.01.03

Riyazi fizika

Xətti və kvazixətti parabolik tənliklər üçün tərs məsələlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62


24


8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfədoktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Xətt, yarımxətti, kvazixətti parabolik tənliklər və tənliklər sistemi üçün əmsallı tərs məsələlərin "şərti" korrektliyi araşdırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.Обратная задача для линейной системы параболических уравнений. Докл. РАН, т.424, №4, с. 442-444, 2009

2. On an inverse problem for a semilinear parabolic equation. // ”Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” H. Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Baki, May 29-31, 2013.- p.7/ Gasanova A.I.

3.Обратная задача для системы полулинейных параболических уравнений. //Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh. 175-176. / Искендеров А.Д.

4. Determination of the coefficient in the right side of the system of reaction-diffusion type in the problem with a nonlinear boundary condition. //Trans.of NAS Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2013.-  vol.XXXIII, № 1. Math. &

 Mech.-p.3-8. / Gasanova A.I.

5. Akhundov A.Ya. Some inverse problems for strong parabolic systems. // Ukrainian Math. Journal, 2006,v.58, №1, p. 114-123.

6. Akhundov A.Ya., Iskenderov A.D. Inverse problem for a linear system of parabolic equations. DAN Ros., 2009, v. 424, №4, p. 442-444.

7. Akhundov A.Ya., Gasanova A.I., Determination of the coefficient of a semilinear parabolic equation in the case of boundary-value problem with nonlinear boundary condition. Ukrainian Mathematical Journal, 2014, v. 66, №6, p. 847-852. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1981-ci ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi

Elmi işlər üzrə direktor müavini

Təhsil şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5498074
Ev tel. (+994 12) 4330341
Faks  
Elektron poçtu adalatakhund@mail.ru