Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyev Soltan Əli oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR., Culfa rayonu, Ayaqkənd kəndi
Təvəllüdü 10.07.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

01.01.05 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Переходные явления в процессах Гальтона- Ватсона и сходимость к процессам Иржины

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Стохастический анализ некоторых классов ветвящихся случайных процессов

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

172


96


37

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsində ilk dəfə olaraq şaxələnən proseslərdə keçid hadisələri, zamanın və kritiklik paramertinin bir-birindən asılı olaraq dəyişməsi halında tədqiq edilmişdir. Müxtəlif sinif eynitipli və çoxtipli şaxlənən proseslər üçün keçid hadisələri əsasında limit teoremləri alınmış, bu proseslər üçün sərhəd məsələləri öyrənilmişdir. Riyazi statistika üsullarının mexanika məsələlərində tətbiqinə dair tədqiqatlar aparılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1.On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by perturbed random walk, Theory of Stochastic processes, 17(34),2011, p.5-11(həmmüəlliflər F.Rəhimov,M.Navidi)

2.Limit theorems and transitional phenomen in the theory of branching processes. Mathematical Studies, Monograph Series, V.XIV, VNTL Publishers, 2010, 256 p (həmmüəlliflər Y.I.Yeleyko, I.B.Bazylevych)

3.Asymptotic behavior of conditional probability of the nonlinear boundary crossing by a random walk, Theory of Stochastic processes, 16(32),2010, №1, p.12-17(həmmüəlliflər T.Hashimova)

4.Improved Modeling for Prediction of Water Transmission Failure Nova Science Publications, USA, 2010, p28-36. (həmmüəlliflər K.H.Asli, F.B.Nagiyev)

5.Improved modeling for pressure drop in microtubes, Pakistan journal of scientific and Industrial research, vol.55, №1, 2012, p.36-42  (həmmüəlliflər K.H.Asli, F.B.Nagiyev, A.K.Haghi)

6.A numerical study on heat transfer in microtubes, Journ. of the Balkan Tribologicla Association, v. 16,  №1, 2010, p.9-19 (həmmüəlliflər Asli K.H., Nagiyev F.B., Haghi A.K.)

7.Improved Modeling for prediction of water transmission failure? Novo Science Publications, USA, 2010, p.28-36 (həmmüəlliflər Asli K.H., Nagiyev F.B.)

8.Modeling of fluid interaction prodused by water hammer, Int. Journ. Of Chemo informatics and chemical Engineering, USA, v.1, №1, 2011, p.29-41.(həmmüəlliflər Asli K.H., Nagiyev F.B., Haghi A.K.)

9.Mathematical Concepts for mechanical engineering design, Apple Academic Press, USA, 223p., 2014. (həmmüəlliflər K.H.Asli, Sahleh H.)

10.Applied Research in Hydraulics and Heat Flow, Apple Academic Press, USA, 2014, 364 p. (həmmüəllif Kaveh H.A.)

11.Flued mechanics and heat transfer. Apple Academic Press, USA, 2015,234p. Aslı K.H.

12. İnteqral limit theorems for the first passage time of the Markov chain dor level and their applications.// İnternational Journal of modern trends in engineering and research, V.3, İssue 3; 2016, p. 526-532. Rustamov Y.İ.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında professor (0,5şt)-2008-2010-cu illər

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində professor (saat hesabı ilə)- 2009-cu ildən

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Professor
Xidməti tel. (+994 12) 5382444
Mobil tel. (+994 50) 3382491
Ev tel. (+994 12) 5630603
Faks (+994 12) 5390102
Elektron poçtu soltanaliyev@yahoo.com