Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Mikrobiologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tərtər şəhəri 
Təvəllüdü 17.08.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, bioloq
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2414.01

Mikrobiologiya

Pleurotus ostreatus (Jacq:Fr) Kumm. göbələyində hidrolitik fermentlərin sintezinin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətləri 

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasınadı

- mövzunun adı


2430.01

Mikologiya

Meşə ekosistemlərinin və onlara bitişik aqrofitosenozların mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin bioresurs əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120


70

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın meşə ekosistemlərində məskunlaşan ksilotrof  göbələkləri növ tərkibinə,  ekolo-trofik əlaqələrinə və bioresurs kimi istifadəsinin fizioloji-biokimyəvi əsaslarına  görə kompleks şəkildə tədqiq etmişdir. Azərbaycan təbiətinə xas mikobiota üçün 10 yeni növ müəyyənləşdirmiş və ksilotrof makromisetlərin oduncaqlaşmış substratlarda məskunlaşmaqları ilə əlaqədar qazandıqları əlamətləri müəyyən etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Qəhrəmanova F.X., Məhərrəmova S.İ.// Dənli bitkilərdə mitselial göbələklərin bə mikotoksinlərin yayılma qanunauyğunluqları. // İmmunopatologiya, Allerqologiya, İnfektologiya, 2009, № 2, s.12-13.

Qəhrəmanova F.X., Baxışova E.A., Ağayeva E.A. // Trametes cinsinə aid ksilotrof bazidial göbələklərin sintez etdiyi amilazanın bəzi xüsusiyyətləri. // Gürcüstan Mikrobioloqlar cəmiyyətinin «Mikrobiologiya və biotexnologiya» jurnalı, 2010, c.2, s. 19-23.

Qəhrəmanova F.X. // Azərbaycanın ksilomikobiotasının növ tərkibi və resurs potensialı(icmal)// AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı:“Elm”, 2011, IX c, №2, s.177-185.

Qəhrəmanova F.X., Qarayusifova A.K., Yagubova G.M.//Azərbaycan şəraitində yayılan ksilotrof makromisetlərin nov tərkibi və bəzi xüsusiyyətləri. // MDOY Vestnik jurnalı, “Təbiət elmləri” seriyası, 2011, № 1, s. 25-29.

Muradov P.Z., Qəhrəmanova F.X., Hacıyeva N.Ş. Xalq təbabətində istifadə olunan bitkilərdən ayrılan oportunist göbələklərin  hidrolaza aktivliyi.// Tibbi mikoloqiyanın nailiyyətləri (Rusiya), 2013, c. 11, s.352-355.

Биоконверсия растительных отходов ксилотрофными макромицетами, выделенными из экологически разных территорий Азербайджана // Академический журнал Западной Сибири, № 4, том 10, 2014

Базидиальные грибы как продуценты веществ, обладающие фармакологическими и радиопротекторными свойствами // Успехи медицинской микологии (Россия), 2014, т. XII

Species composition of Trichoderma Pers. Common for Technogenically violated cenosis in the conditions of Azerbaijan // Sylwan journal  Jul. Warszawa, Poland, 2015, Vol. 159, Issue. 7., p. 130-134. (İSİ İndexed), Impact factor 0,32 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 
Təltif və mükafatları AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman, 12 dekabr 2005-ci il 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mikrobilogiya İnstitutu, Bakı ş., Badamdar şossesi 40, AZ1073 

Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 5024470 
Mobil tel. (+994 55) 3688658 
Ev tel. (+994 12) 5689206 
Faks (+994 12) 5024470 
Elektron poçtu feridegh@mail.ru