Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmlər doktorları

Nəsirov Füzuli Əkbər oğlu

 

Anadan olduğu yer Bərdə şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 28.09.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.13; 02.00.15

Neft kimyası; Kinetika və kataliz

Nikel (kobalt) üzvi ditiotörəmələri əsaslı katalitik sistemlər iştirakı ilə aşağı molekul kütləli polibutadienlərin alınması prosesının işlənib hazırlanması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.13; 02.00.15

Neft kimyası; Kinetika və kataliz

Polibutadienlərin alınması və stabilləşdirilməsi üçün bifunksional katalitik ditiosistemlərin yaradılmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

134


82 (o cümlədən 17 elmi məqalə və 1 kitab)


10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Butadienin polimerləşməsi prosesində yüksək katalitik aktivliklə yanaşı alınan polimerin stabilləşdirilməsində də yüksək effektivlik göstərən bifunksional katalizator stabilləşdiricilərin yaradılmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Bunun nəticəsində butadienin polimerləşməsi üçün nikel və kobalt tərkibli müxtəlif katalitik ditiosistemlər və eləcə də müxtəlif molekul kütləsinə və mikrostruktura malik polibutadienlər alınması üçün yeni proseslərin texnologiyası yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Gas Phase Polymerization of Butadiene on Heterogenized Cobalt-containing Catalitic Dithiosystems. Iranian Polymer Jornal, 2009, v18, № 7 p.521-533

2. Development of green chemistry processes for metallocomplexe catalysis. Green Chemistry Research Trends /Editor Jeffrey T. Pearlman/ Nova Publishers, 2009

3. Ionic liquids in catalytic processes of transformation of olefins and dienes (Review). Petroleum Chemistry, 2007, vol.47, № 5, pp.309-317

4. Bifunctional nickel- or cobalt-containing catalyst-stabi-lizers for polybutadiene production and stabilization.(Part 1) Polymerization of butadiene with nickel- or cobalt-contai-ning catalytic dithiosystems. Kinetic study and molecular mass- stereoregularity correlation. Iranian Polymer Journal, 12 (3), 2003, 217-235. Tehran, I.R.Iran

5. Bifunctional nickel- or cobalt-containing catalyst-stabilizers for polybutadiene production and stabilization. (Part II) Antioxidative properties and mechanism of catalyst-stabilizers stabilizing action in the processes of thermo- and photooxidative ageing of polybutadiene. iranian polymer journal, 122 (4), 2003, 281-289. Tehran, I.R.Iran 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2004-2010 illərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında Kimya üzrə Ekspert 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi

Baş elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 4965110

Mobil tel.

(+994 50) 3567811

Ev tel.

(+994 12) 3713129

Faks  
Elektron poçtu

fizulin52@rambler.ru