Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmlər doktorları

Əsgərzadə Səadət Məmməd Əmin qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 14.10.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu (ADNA) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.17.07

Neftin və qazın emal texnologiyası

Katalitik krekinq benzinləri əsasında yüksək oktanlı etilləşdirilməmiş Aİ-93 markalı benzinlərin istehsal proseslərinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.17.07

Yanacağın kimyası və texnologiyası

Yüksək keyfiyyətli yanacaq və yağlarımn istehsalını təmin edən Azərbaycanın Neft Emalı zavodlarında neftin səmərəli emal sxemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87

 

13

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

10

1

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan neftlərinin xüsusiyyətləri neft-kimya və Enerji sənayelərinin infrastrukturu nəzərə alınmaqla, Müəssisələrin fəaliyyətinin və məhsulların ekoloji vəiqtisadi tələblərinə, bazar strukturuna əsaslanaraq Res-publikanın neft emalı sənayesinin səmərəli fəaliyyətinin təşkili üzrə əsaslı kompleks işlər aparılmışdır.

– neftçıxarma, qaz emalı və neft-kimya sahələri ilə uzlaşan və müəssisələrin mərhələli inkişafını təmin edən yanaca və yağ istiqamətində neftin kompleks emal sxemləri işlənib hazırlanmışdır.

– yüksək keyfiyyətli benzin istehsalını təmin edən katalitik krekinq prosesinin yeni modifikasiyası yaradılmış və sənayedə (H. Əliyev adına NEZ-da) tətbiq edilmişdir.

– təkrar emal proseslərinin (katalitik krekinq və piroliz) qazları, eləcədə kokslaşma benzinlərinin (q.b. - 85 оC) fraksiyaları əsasında biratomlu C1 – C2 spirtlərin iştirakı ilə reformullaşdırılmış benzinlərin və onlara yüksək oktanlı əlavələrin istehsalı prosesləri yaradılmışdır.

– perspektiv tələblərə müvafiq benzin ehtiyatlarının (8%) və neftin emal dərinliyinin (92%) artırılması məqsədilə kokslaşma benzinlərinin q.b.– 85оC fraksiyalarının metanol ilə aşağı temperaturda zənginləşdirilməsi, 85 оC– q.b. fraksiyalarının isə katalitik zənginləşdirilməsi ilə destruksiya benzinlərinin kompleks emal sxemləri işlənib hazırlanmışdır.

– Sumqayıt NKK perspektiv inkişafının kompleks sxemi işlənib hazırlanmışdır.

– Neft emalının kompleksli istehsal proseslərində maya dəyərinin kalikulyasiyası haqqında metodik təlimat işlənib hazırlanıb və Nazirlik tərəfindən bütün NEZ-da əsas vəsait kimi qəbul edilib.

– vahid yanacaq-energetika kompleksi çərçivəsində neft emalı və neft-kimya sahələrinin perspektiv inkişaf konsepsiyası yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Рустамов М.И., Гусейнова А.Д., Аскер-заде С.М. и др. Освоение установки кат. крекинга типа 1-Б в режиме выработки неэтилированного бензина АИ-93 на НБНЗ им. Вл. Ильича «Химия и технология топлив и масел» № 4-1988 г.

2. М.И. Рустамов, С.М. Аскер-заде. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана. «Азербайджанское Нефтяное Хозяйство», 2008. № 4, с. 7-14.

3. М.И. Рустамов, С.М. Аскер-заде, О.Б. Урбан, М.Н. Джавадова, С.Г. Ельдарова, Г.Т. Исмаилова. Интеграция нефтеперерабатывающих предприятий. «Химическая техника» 2011 г. №7, с 16-19

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Y.H.Məmmədəliyev Konfransı

2. D.İ.Mendeleyev Qurultayı

3. IV Bakı Beynəlxal Konqresi

4. 1-го Российский нефтяной Kонгресс

5. ARDNŞ Neft-Qaz Emalı və Neft-Kimya Kompleksi Forumu

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

2. Azərbaycan Respublikasının «Tərəqqi» medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30               
Vəzifəsi Neftin kompleks emalı və texniki-iqtisadi əsaslandırılması laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 50) 4315851 
Ev tel. (+994 12) 5309685 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu anipcp@dcacs.science.az;

amea_nkpi@box.az;

askerzade.saadet@gmail.com