Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft və Qaz İnstitutunun elmlər doktorları

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağsu rayonu, Bico kəndi  
Təvəllüdü 01.04.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.00.21

Litologiya

Düzənlik Dağıstan və Cənubi Kalmıkiya perm-trias çöküntülərinin litologiyası və genezisi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.06

Litologiya

Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq hüdudunda neftli-qazlı perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

112

 

31


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

7

1

Əsas elmi nailiyyətləri Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq çökəkliklərinin perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti öyrənilmişdir.

Litoloji-paleocoğrafi kriteriyalar əsasında Şərqi Önqafqazın və Cənubi Manqışlağın perm-trias çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi qiymətləndirilmişdir.

Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq regionunun perm-trias çöküntüləri üçün dörd inkişaf mərhələsinə məxsus (son perm, ilk trias, orta trias və son trias) 1:500000 miqyasında litoloji-paleocoğrafi xəritələr tərtib edilmişdir.

Cənubi Xəzər Çökəkliyinin şimali-qərb hissəsinin mezokaynazoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xassələri öyrənilmişdir.

CXÇ-nin neftli-qazlı zonalarının MQ çöküntülərinin kollektorluq xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья. Наука о земле, Сирия, Дамаск, 2001г., №1, с. 3-6.

2. Литология и нефтегазоносность пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Изд.-во Nafta Press, Баку, 2002 г. 215 с.

3. Литолого-палеогеографические критерии оценки нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Труды Института Геофизики АН Грузии, т. LVIII, 2004. с.114-118.

4. Литолого-стратиграфическая характеристика и вещественный состав триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака. Литология и полезные ископаемые, М.: 2004, №6, с. 622-637.

5. Формации пермо-триасовых отложений Скифско-Туранской плиты и закономерности размещения залежей нефти и газа. Геология нефти и газа. Москва, 2005, №3, s. 12-20.

6. Новейшие геолого-геофизические данные о геологическом строении Скифско-Туранской плиты Среднего Каспия и в пределах Южной части Северного Каспия - Azərbaycanda geofiziki yenilikləri Bakı, 2008 № 3-4, səh. 38-42

7. Результаты исследований глинистых покрышек продуктивной толщи месторождений Бакинского архипелага Южного Каспия - Нефть, газ и бизнес, Москва, 2010 №5, стр.43-48.

8. Перспективы нефтегазоносности фундаментом Южно–Каспийской впадины Нефть, газ и бизнес №7, М., 2012 стр-24-34.

9. Kür dağlararası çökəkliyin kristallik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 11,2013 səh. 10-18.

10. Günəşli yatağında neftqazəmələgəlmə şəraitinin kompleks məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2014, №3 səh. 3-7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1976-1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, asistent.

1986-2012 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, dosent

2001-2007 – Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müəllim

2007-2011 – ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dekan

2012-2016 – ADNA, professor

2011-2015 – ADNA, tədris işləri üzrə prorektor

06.01.2015-03.09.2015 – ADNA, Rektoru vəzifəsini icra edən

2013-2016 – ADNA, kafedra müdiri

2016-cı ildən – Bakı Dövlət Universiteti, professor

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2010 – Tərəqqi medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4936713  
Mobil tel. (+994 50) 2140969 
Ev tel. (+994 12) 4376821 
Faks (+994 12) 4936789 
Elektron poçtu vaqifqurbanov@mail.ru