Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmlər doktorları

Gərayzadə Akif Paşa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba ş.   
Təvəllüdü 17.10.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.27

Torpaqşünaslıq

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

155; 3 monoqrafiya

 

100 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12

1

Əsas elmi nailiyyətləri Torpaqda istilik, elektrik, optik və su-fiziki xassələri arasındakı asılılıqların riyazi modelləri; dielektrik nüfuzu əsasında torpaq səthinin sahəsi və optik xassələri  torpaqların rənginin təyini üsulları; elektrik keçirmə əmsalları əsasında torpaq nəmliyi və duzlaşması dərəcəsənin təyini üsulları; aerokosmik informasiya əsasında torpaqların duzlaşması və nəmliyi göstəricilərinin təyini; bitkilərin enerjidən faydalı istifadəsi əmsalının təyini; torpaqların istilik keçirməsi xassələrinin sxem-xəritələrinin tərtibi; torpaq-bitki-hava sistemində enerjinin paylanması modelinin tərtibi. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Azərbaycanın bəzi biosenozlarının bitki maddəsində akkumulyasiya olunmuş enerjinin kalometrik təyini və günəş enerjisinin istifadə dərəcəsinin hesablanması (rus.d.) "Bioloji məhsuldarlığın ümumi nəzəri problemləri" adlı kitabda, Leninqrad, "Nauka", 1969, 115-118 s. və Soviet Geoqrafi. New York, 1972, 63-67 s.
  2. Torpaq sistemlərində istilik və nəmlik keçirmələri. Bakı, "Elm", 1982, s.157 (rus.d.)

  3. Torpaq-bitki-atmosfer sistemində enerjinin dəyişmələri, Bakı, "Elm", 1989, s.160, (rus.d.)

  4. Torpaqəmələgəlmə və antropogenez: struktur funksional aspektlər, (müştərək müəl.), Novosibirsk, "Nauka", 1991, s.188 (rus.d.)

  5. Torpaqların optik xassələri və onların kənd təsərrüfatında istifadəsi. (ing.d) Beynəlxalq Simp. əsərləri. Konya Türkiyə, 2000, 183-186 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Torpaqşünaslar İttifaqının üzvü
B.B.Dokuçayev adına Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Arif küç., 5 

Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5399716 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4683009 
Faks  
Elektron poçtu gerayzade@azeri.com