Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun elmlər doktorları

Kərimov Alverdi Xankişi oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu, Soldaş kəndi
Təvəllüdü 20.12.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (hazırda BDU) 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvi kimya

Epoksid birləşmələri əsasında efirlərin sintezi və bəzi çevrilmələri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvi kimya

Xlor-, broməvəzli karbotsiklik sırası doymamış efirlərin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

112


40 


26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Müəl. şəh. 36

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

2
Əsas elmi nailiyyətləri Tsikloheksen monokarbon turşuları əsasında xlor-, broməvəzli doymamış mono-, di- və poliefirlərin, tsikloheksen, norbornen və aromatik sıraya mənsub tsikloasetal tərkibli efirlərin, xlor(brom)əvəzli epoksioliqoefirlərin sintezi qanunauyğunluqlarının tədqiq edilməsi və alınan birləşmələrin məqsədyönlü kimyəvi çevrilmə-lərinin  aparılması istiqamətində fundamental tədqiqatlar aparılmış, sintez edilmiş birləşmələr və çoxtonnajlı sənaye məhsulu olan ED-20 əsasında elektrotexnika və digər mühüm sahələrdə tətbiq oluna bilən rəqabətə qabil kompozisiya materi-alları yaradılmış və sənaye miqyasında sınaqdan keçirilmişdir. Müəllifin iki ixtirası tətbiq olunmuş (Müəl. şəh. № 639904 Б.И. 1978. № 48 və müəl. şəh. № 1035043 Б.И. 1983. № 30) və o, iki dəfə “İzobretatel SSSR” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. Aparılmış tədqiqatların nəticələri əsasən resenziya olunan xarici  jurnallarda dərc edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Химия диоксоцикланов.  XІ. Синтез непредельных производных 1,3-диоксоланов и изучение их свойств.  ЖОХ, 2004. Т. 74. Вып.2. с. 287-292.

2. Новые модификаторы диановых эпоксидных смол, содержащие полихлорзамещенный норборненовый каркас. Пласт. массы. 2013,   № 3, с. 17-19.

3. О реакции ионной теломеризации 1-хлор-2,3-эпоксипропана с аллиловым спиртом и свойствах полученных продуктов. ЖПХ. 2013. Т. 86. Вып. 9. с. 1394-1400.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bir neçə il (1970-1980-ci illər) Sumqayıt “Kimya texnologiya ” və “Politexnik” texnikomlarında kimyanın tədrisi ilə məşğul olub.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

İki dəfə “İzobretatel SSSR” döş nişanı ilə təltif edilmişdir

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Polimer Materialları İnstitutuAZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6440482
Mobil tel. (+994 51) 9227456
Ev tel. (+994 18) 6566357
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az