Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun elmlər doktorları

Qurbanova Nüşabə İsmayıl qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 17.02.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərb.Dövlət Neft Akademiyası, mühəndis-texnoloq
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Butilkauçukun polifunksional birləşmələrlə modifikasiyası

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Doymamış elastomerlərin xlorsirkə turşusu törəmələri ilə kimyəvi modifikasiyası və alınmış məhsullar əsasında kompozisiyalar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110

 

30


17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan fundamental elmi-tədqiqat işləri nəticəsində sənayedə istehsal olunan kauçuklar və poliolefinlər əsasında rezin məmulatlarının və kompozision materialların, həmçinin nanokompozitlərin istismar xassələrinin yaxşılaşdırılmasına imkan verən effektli üsullar işlənib hazırlanmışdır. Bunlar da imkan verir ki, müxtəlif təyinatlı, o cümlədən şin, kabel, neft hasilatı və neft-kimya sənayesində, inşaatda, rezin-texniki məmulatların istehsalında və digər sahələrdə istifadə oluna bilən materiallar hazırlansın.

Elmi əsərlərinin adları

1. Н.И.Курбанова, Н.М.Сеидов. Исследование свойств вулканизатов на основе модифицированного нитрильного каучука с полиизопреном.Промышленное производство и использование эластомеров.2012, №3, с. 18-22.

2. Н.И.Курбанова, Н.М.Сеидов. Исследование свойств вулканизатов на основе модифицированного бутадиенстирольного каучука. Каучук и резина, 2012, №5, с.11-14.

3. Н.И.Курбанова, Н.Я.Ищенко, А.М.Кулиев. Исследование свойств вулканизатов на основе модифицированного дивинилого каучука с полиизопреном. Промышленное производство и использование эластомеров. 2013, №4, с. 31-36.

4. N.I.Kurbanova, Guseinova Z.N., Kuliev A.M., Alieva R.V., Bagirova Sh.R. Nanocomposite polymer materials on the basis of polyetilene of high pressure. The 6th International Conference on European Science and Technology. Munich, Germany, 2013, p. 86-89.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6420075
Mobil tel. (+994 50) 5730637
Ev tel. (+994 18) 6552570
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

ipoma@science.az