Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun elmlər doкtorları

Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR,Babək r-nu, Kültəpə kəndi   
Təvəllüdü 21.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADPU 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 Analitik kimya

Ammonium tetrarodanodiamminxromat kompleks duzu ilə palladiumun miqdari təyini

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 
2.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıra tiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarıın işləməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

230


17


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1 müəlliflik şəhadətnaməsi, 17 patent 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Arsen, sürmə, qalay, indium və molibdenin üçlü halkogenidlərinin      verilmiş  ümumi reaksiya əsasında su məhlullarından alınması metodları işlənib hazırlanmış, yerli mineral xammal əsasında 18-ə qədər patent alınmış, mumiyalamanın texnologiyası tərəfimizdən açılmış, elmin populyarlaşdırılması üzrə 60-a qədər məqalə yazılmış, Naxçıvan MR-in mineral sərvətlərinə aid monoqrafiya işlənib hazırlanmış, bəşəri dühalar-ibn Sina və Nəsirəddin Tusinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş monoqrafiyalar yazılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Arsen və Darıdağ termal suyu. Bakı, Elm, 1983, 83 s.

4.Sürmənin tiobirləşmələrinin kimyasına dair yeni tədqiqatlar.  Naxçıvan.  Əcəmi NRB, 2002, 112 s.

2.Bənzərsiz düha-Hüseyn ibn Abdulla...ibn Sina (Avisenna). Bakı, ADPU, 2009, 144 s.

3.Molibden. Bakı, ADPU, 2010, 160 s.

5.İndium.Naxçıvan, Tusi. 2012, 165 s.

6.Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri:hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan, Əcəmi, NRB, 2013, 404 s.

7.Flotasiya, Bakı, ADPU,2013, 201 s.

8.Bəşəri düha:Mühəmməd ibn Mühəmməd ibn Həsən-Nəsirəddin Tusi. Bakı, ADPU, 2014, 344 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA NB Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Naxçıvan şəh. Heydər Əliyev pr.35 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 36) 5446981 
Mobil tel. (+994 70) 9735549 
Ev tel. (+994 36) 5457797 
Faks  
Elektron poçtu

aliye.rzaeva@mail.ru