Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmlər doktorları

Rzayev Pərviz Fikri oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax
Təvəllüdü 15.09.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neft-mexanika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.14.08

Bərpa olunan və qeyri-ənənəvi enerji növlərinin çevrilməsi

Abşeron rayonunun iqlim şəraitində helioistilik xanasının istilik rejiminin tədqiq edilməsi və təbii enerjidən istifadə etməklə qızdırılmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.14.08

Bərpa olunan və qeyri-ənənəvi enerji növlərinin çevrilməsi

Helioenerji akkumuliyasiyaedici qurğular

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

196

 

120

 

50
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 40
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri Yuxarı və aşağı temperatur sistemləri (helioistixanası əlavə olaraq Günəş və Külək enerjisi ilə qızdırılması) müxtəlif helioqurğuların işlənib hazırlanması. Günəş enerji sistemləri (helioquruducu, helioinkubator isti su təminatı məqsədilə günəş və külək enerjilərindən birgə istifadə edilməsi, hidrogen almaq üçün yüksək temperaturlu günəş energetik qurğuları, inkubasiya prosesində istifadə etmək üçün fotoskop günəş mətbəxi və bir sıra müxtəlif qurğular, sistemlər) 
Elmi əsərlərinin adları 1. Устройство для инкубации яиц. Рзаев П.Ф., Бакиров М.Я., Ахундов С.Я, Саламов О.М, Амиров О.А., Юсифов Н.И., А.С. №1132878 (СССР), 1985, №1.

2. Способ получения горючего газа. Рзаев П.Ф., Бакиров М.Я., Шукюров Ю.Г., Рустамов В.Р., Саламов О.М.         А.С. №1226835 (СССР), 1985, №3

3. Устройство для проведения химических реакции. Рзаев П.Ф.,  Бакиров М.Я., Ахундов С.Я., Саламов О.М., Мустафаева Р.М., Велиева Б.А. А.С. №1173864 (СССР), 1985 №18

4. Гелиогазификация твердого топлива в присутствии окислителя пластовых вод процесса нефтедобычи. Рзаев П.Ф.,  Саламов О.М., Шахбазов Ш.Д., Мустафаева Р.М. 6-ой Междн. Конг. по передаче тепла и массы (декабрь) 1990, Майями США, с.214

5. Получение горючих газов из побочных нефтепродуктов с использованием солнечной энергией. Рзаев П.Ф.,  Ахундов С.Я., Эфендиева Н.Г., Мустафаева Р.М. 2-ой Междн. Симпозиум по возобновляемым источникам энергии  г. Каир, Египет, (октябрь) 1990

6. Аккумулирование солнечной энергии в энергию горючих газов. Рзаев П.Ф.,  Мустафаева Р.М., Ахундов С.Я., Алиев И.А., Мустафаев И.И. Междн. конфр. "Северное солнце-90", Материалы докл. (сентябрь 1990) г. Ридинг (Великобритания), с.250

7. Получение альтернативных топлив с использованием солнечной энергии. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Курбанова М.А., Шахбазов Ш.Д., Мустафаева Р.М., Эфендиева Н.Г. 9-ый Междн. конгресс по водородной энергетике, (июнь) 1992, Париж Франция, с.350

8. Системы гелиотермостатирования большой энергоемкости. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я. Грядунов А.И. 2-й Всемирный конгресс по возобновляемым источникам энергии, сентябрь 1992, Ридинг

9. Преобразование солнечной энергии в универсальные энергоносители водород и водородосодержащие газы. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Мустафаева Р.М., Эфендиева Н.Г., Махмудова Т.А. 3-й Междн. симпозиум по Возобнов-ляемым источникам энергии, (декабрь-январь) 1992-1993, Каир, Египет.

10. Güneş ve rüzgar enerjisinin serlarda birlikde kullanması. Rzayev P.F., Olgun N.H., Ayhan T.A. 5 Turk-Alman Enerji Sempozyumu "Güneş ve diger yenilene bilir gelişmeleri", (19-21 nissan) 1995, Konak-İzmir, Turkey

11. Hydrogen production with Solar Energy. Rzayev P.F., Olgun N.H., Ayhan T.A. Proceding of the 11 th World Hydrogen Energy Conference. Stuttgard Germany, (June 23-28) 1996
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  İnternational association for hydrogen energy (USA, Miami) Associatc Member
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il AzTU və 4 il Trabzon Texniki Universiteti, Türkiyə
Digər fəaliyyəti  Assosasiya “Günəş” 4 il Azərbaycan, Bakı şəhəri
Təltif və mükafatları 1. “Comstech” İslamabad, Pakistan, 1994

2. “USAİD” ENERGY (USA) 2005

3. Fəxri Fərman, AMEA-nın 60 illiyində, 2005

4. Fəxri Fərman, anadan olmasının 70 illiyində, 2007

5. ANSF (USA), 2010

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 3551097
Ev tel. (+994 12) 4401637
Faks  
Elektron poçtu rzayev1937@mail.ru