Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmlər doktorları

Cabarov Sakin Həmid oğlu

Veb-sayt

 

    

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz rayonu, Dədəli kəndi

Təvəllüdü

30.08.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Fizika elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Yüksək təzyiqlərdə PbTiO3, NaNbO3 və BiMnO3 perovskit seqnetoelektriklərinin struktur faza keçidləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 

2223.01

 

Kristalloqrafiya, kristallar fizikası

 

Perovskitlərdə və heksaferritlərdə təzyiq və temperaturun təsiri ilə quruluş və maqnit faza keçidləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

90

90

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Eyni zamanda temperaturun və təzyiqin təsiri ilə PbTiO3-ın strukturu öyrənilmiş, məlum olmuşdur ki, T ≈ 720 K-də və P ≈ 2.5 GPa-da kritik nöqtə baş verir və bu nöqtədə seqnetoelektrik-paraelektrik faza keçidinin xarakteri birinci növdən ikinci növə dəyişir. NaNbO3 birləşməsinin strukturu həm yüksək temperaturun, həm də yüksək təzyiqin təsiri ilə tədqiq edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, P ≈ 1.6 GPa-da ortorombik simmetriyaya malik fazadan romboedral simmetriyalı fazaya keçid baş verir. Bu birləşmədə atomlararası məsafənin və bucaqların təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsi öyrənilmişdir. Yüksək temperaturlar oblastında BiMnO3 birləşməsinin monoklin və ortorombik fazalarinda strukturun dəyişmə mexanizmləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yüksək təzyiqin təsiri ilə monoklin fazadan ortorombik fazaya keçid temperaturunun qiymətində dTc/dP = –39(1) K/GPa əmsalı ilə azalma baş verir.

Elmi əsərlərinin adları

1. D.P. Kozlenko, N.T. Dang, S.H. Jabarov, A.A. Belik, S.E. Kichanov, E.V. Lukin, C. Lathe, L.S. Dubrovinsky, V.Yu. Kazimirov, M.B. Smirnov, B.N. Savenko, A.I. Mammadov, E. Takayama-Muromachi, L.H. Khiem, Structural polymorphism in multiferroic BiMnO3 at high pressures and temperatures, Journal of Alloys and Compounds, 585, p.741-747, 2014.

2. A.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, L.V. Panina, S.H. Jabarov, V.V. Korovushkin, S.V. Trukhanov, E.L. Trukhanova, Magnetic properties and Mössbauer study of gallium doped M-type barium hexaferrites, Ceramics International, 43, 15, p.12822-12827, 2017.

3. D.P. Kozlenko, N.T. Dang, N.O. Golosova, S.E. Kichanov, E.V. Lukin, P.J. Lampen Kelley, E.M. Clements, K.V. Glazyrin, S.H. Jabarov, T.L. Phan, B.N. Savenko, H. Srikanth, M.H. Phan, Pressure-induced modifications of the magnetic order in the spin-chain compound Ca3Co2O6, Physical Review B, 98, p.134435, 2018.

4. S.H. Jabarov, High pressure effect on the crystal structure of the BaTiO3, International Journal of Modern Physics B, 33, p.1950357, 2019.

5. S.H. Jabarov, Y.I. Aliyev, T.M. Ilyasli, A.A. Baylarova, A.O. Dashdemirov, V.I. Nasirov, N.A. Ismayilova, G.M. Aghamirzayeva, M.N. Mirzayev, AgCuS compound as a thermodynamic system under the influence of gamma rays, Integrated Ferroelectrics, 221, 1, p.180-185, 2021.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi fizika kafedrası, Dosent

Digər fəaliyyəti 

“Advanced Physical Research” jurnalının baş redaktoru

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 5581083

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

sakincabarov@gmail.com