Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları

Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Laçın rayonu, Alxaslı kəndi
Təvəllüdü 16.02.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


01.01.09

Riyazi kibernetika

Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin optimal və suboptimal həllərinin qurulması problemləriinin  tədqiqi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramlar kompleksi

Müxtəlif  sinif  tamədədli  optimallaşdırma məsələlərinin tədqiqi və həll üsullarının işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

163

 

54

 

37 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

7

Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif sinif diskret optimallaşdırma məsələlərinin optimal və suboptimal həllərinin tapılması üçün yeni və daha keyfiyyətli həll üsulları təklif etmişdir. 1972-ci ildə ABŞ riyaziyyatçıları tərəfindən qoyulmuş, lakin 30 ildən çox müddətdə həllini tapmamış  tamədədli tənliyin dezaqreqasiya problemini həll etmişdir. Tamədədli proqramlaşdırma məsələsində  optimal həlli saxlayan, lakin verilmiş oblasta nəzərən daha kiçik olan oblastın tapılması üçün üsullar vermişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

Definition of the narrow intervals for variables in the integer-valued knapsack problem. Applied and computational Mathematics. (An International Journal). 2003, vol.2, №.2. pp, 156-160.

Desegregation of Diophantine Equation with Boolean Variables. Computational Optimization and applications 2004 vol.27, №.1. p. 31-36

Методы построения приближенных решений многомерной задачи о ранце и нахождение верхней оценки оптимума. Автоматика и Вычислительная техника, (Рига) 2004 №.5. ст. 72-82.

Обратная задача агрегации для целочисленного линейного уравнения. Докл. НАН Азерб. 2004, N1-2, ст. 27-32.

Один подход к решению целочисленной задачи о ранце.«Автоматика и Вычислительная Техника» (Рига), 2005 №5, ст. 56-63.

Сведение целочисленного линейного уравнения к эквивалентной системе. «Кибернетика и Системный Анализ», (Киев), 2006 № 1, ст. 180-183.

Априорное определение границ оптимального значения переменных в задачах целочисленного линейного уравнения. «Кибернетика и Системный Анализ», (Киев) 2006 № 2, ст. 86-93.

Методы построения субоптимальных решений задач целочисленного программирования и их последовательное улучшение. Ж. «Автоматика и вычислительная техника», 2007, №6, ст. 20-31

Methods of Constructing Suboptimal Solutions of Integer Programming Problems and Successive Improvement of these Solutions. Automatic Control and Computer Sciences, (An International Journal). 2007, Vol. 41, No. 6, pp. 312–319. Allerton Press, Inc., 2007.

Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации. Баку, Изд. «Элм», 2011

Исследование по целочисленной оптимизации (методы, алгоритмы и вычислительные эксперименты).Lambert Akademik Publishing, (Германия), 2012, 269 ст.

Bul proqramlaşdırması məsələsində zəmanətli həll anlayışı və onun tapılması. AMEA-nın “Məruzələri” Bakı-2012, №6,Səh.19-26

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun proffessoru  (1993-2014)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı Dövlət Universiteti,   Bakı, Davudoğlu k. 57 / 70

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, B.Vahabzade, 9
Vəzifəsi Professor
Xidməti tel. (+994 12) 5393532
Mobil tel. (+994 50) 3315457
Ev tel. (+994 12) 5130020
Faks  
Elektron poçtu Mamedov_knyaz@yahoo.com