Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar rayonu
Təvəllüdü 10.12.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Sonradan təsirə malik olan sistemlərdə zəruri şərtlər nəzəriyyəsinə dair

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


01.01.09

Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

Optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi  proseslərin optimallığı üçün zəruri şərtlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

268

 

35

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

10

Əsas elmi nailiyyətləri

1. K.B.Mənsimov tərəfindən ilk dəfə olaraq çox mərhələli proseslərdə məxsusi idarələr tədqiq edilmiş və optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər alınmışdır.

2. Mühüm praktiki əhəmiyyətə malik olan Volterra tipli fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin qoyuluşu və tədqiqi də Kamil Mənsimova məxsusdur.

3. K.B.Mənsimov bir tərəfdən mürəkkəb dinamik sistemlərdə optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər almaq və məxsusi idarələri tədqiq etmək üşün yeni üsullar vermiş, digər tərəfdən isə onların köməyilə həmin məlum zəruri şərtləri prinsipial olaraq inkişaf etdirən yeni nəticələr almış, həm də əvvəllər öyrənilməmiş halları və məsələləri tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Необходимые условия оптимальности в одной негладкой многоэтапной дискретной 2Д систем управления // Международный научно-технический журнал Проблемы Управления и Информатики, №4, 2012, с. 34-43.

2. Необходимые условия оптимальности в одной дискретной задаче управления с нелокальными краевыми условиями // Международный научно-технический журнал Проблемы Управления и Информатики, № 5, 2012, с. 71-79.

3. Необходимые условия оптимальности второго порядка в задачах оптимального управления, описываемых системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра // Проблемы управления и информатики, 2013, №4, с.75-82.

4. Многоточечные необходимые условия оптимальности особых управлений в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра // Кибернетика и системный анализ. - 2013. - Т. 49, № 6. - С. 50-57.

5. Необходимые условия оптимальности первого и второго порядков для одного класса дискретных задач оптимального управления//Известия НАНА, Баку, 2015, т. XXXV, № 3, с.92-99.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan MEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun yanında doktorluq müdafiə şurasının üzvü və sədr müavini, 

2. Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasının üzvü, elmi katibi, sədr əvəzi,

3. Bakı Dövlət Universitetinin Böyük Elmi Şurasının, Prezident yanında Ali Attestasiyta Komissiyasının, riyaziyyat və mexanika üzrə ekspert şurasının üzvü, 

4. Tbilisi Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat İnstitutunun Elmi xəbərlərinin redaksiya heyətinin üzvü. 
Pedaqoji fəaliyyəti 1974-cü ildən Bakı Dövlət Universitetndə  pedaqoji fəaliyyətlə məşguldur.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə  “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı Dövlət Universiteti, 

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Riyazi kibernetika kafedrasının müdürü.

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Mürəkkəb dinamik sistemlərdə idarəetmə laboratoriyasının rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 5109372, 5104468
Mobil tel. (+994 12) 53202816
Ev tel. (+994 12) 4782862
Faks  
Elektron poçtu mansimov@front.ru