Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları

Rzayev Abbas Heydər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Nax.MR, Naxçıvan ray. Nehrəm  Kəndi
Təvəllüdü 12.12.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Kimya İnstitutu (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Kiyev Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika  elmləri  doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


05.17.08

Kimya  texnologiyasının  proses  və  aparatları

Neftin kompleks hazırlanması proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Nefthazırlamada və neft emalında neft emulsiyasının ayrılması proseslərinin hesablanması, layihələşdirilməsi və idarəolunmasının elmi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

134

 

102

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 32

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

1
Əsas elmi nailiyyətləri

Neft sənayesi üçün yeni riyazi modellər, nəzarət, ölçmə və idarəetmə üsulları yaratmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Рзаев А.Г., Келбалиев Г.И., Расулов С.Р. "Анализ и исследования нефтяного пласта по кривой восстановления давления”, Нефтепромысловое дело. М. 2014, 24, с.37-41

2. Алиев Т.А., Рзаев А.Г., Гулуев Г.А. и др. "Способ управления процессом добычи нефти и устройство для его осуществления” Евразийский патент №019848.

3.Rzaev A.H. Rasulov S.R "The development of mathematical models with "skin-factor” for the petroleum reservoir filtration” SAEQ Science and applied engineering quarterly. London 2014, ISSUE-03, p.20-22

4.Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Рзаев А.Г. Нефтяная гидродинамика, М. , Маска, 2015-360с.

5.Рзаев А.Г., Рзаев Э.А., Ахмедов Т.М. "Жизнедеятельность человеческого организма” , Баку, Азернешр, 2016-330 с.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Az.Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
  1. Əməkdə rəşadətə görə medal
  2. AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4393798
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu