Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları

Rzayev Asif Hacı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şərur rayonu, Şahtaxtı kəndi
Təvəllüdü 26.06.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.06

İdarəetmənin və məlumatın emalının avtomatlaşdırılmış sistemləri (sənayedə)

Ardıcıl vurulmada neft məhsullarının paylanmasını idarə etmənin avtomatlaşdırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Az debitli quyulardan neftçixarma proseslərinin küy monitorinq, diaqnostika, idarəetmə texnologiya və sistemləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

98

 

24

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Magistral kəmərlərin son məntəqələrində neft məhsullarının qəbulunun optimallaşdırılması alqoritmlərini yaratmışdır.

2. Neft məhsullarının ardıcıl nəqli prosesində qarışıqların rasional paylanmasını təmin edən məlumat ölçü sisteminin mikro-EHM bazasında yaratmışdır.

3. Qazlift üsulu ilə neftçıxarmanın avtomatlaşdırılması üçün müxtəlif seriyalı mikro-EHM-lər və mikroprosessorlar bazasında nəzarət və idarə komplekslərin yaradılması.

4. Neftçıxarma prosesslərində məsafədən nəzarət və idarə sistemlərinin mikrokontrollerlər və informasiya texnologiyaları bazasında yaradılması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Алиев Т. А., Аббасов А.М., Гулуев Г.А., РзаевАс.Г., Пашаев Ф.Г.” Корреляционные индикаторы микро изменений в технических состояниях обьектов контроля ” , Кибернетика и системный анализ, Киев, 2009, №4 c 1692. Гулуев Г.А., Рзаев Ас.Г., Юсифов И.Б. Саттаров И.Р.,. ”Комбинированный Способ Измерения Дебита Нефтяных Скважин” Журнал: «Мехатроника, автоматизация, управление». М. Издательство «Новые технологии» №8, 2011г. Стр. 27-30.

3. Aliev T.A., . Rzayev A.H, Guluyev G.A., Alizada T.A., Rzayeva N.E. "Robust noise technology and system for oil well srpu diagnostics and management”//Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control problems, Vol, XXXV, No,3,2015,p3-26.

4. Алиев Т. А., Нусратов О. Г., Гулуев Г.А., Рзаев Ас.Г., Пашаев Ф. Г., Резван М.Г., Керимов А. Б. "Алгоритмы диагностики неисправностей штанговых глубинно-насосных установок” // Журнал: «Мехатроника, автоматизация, управление». М. Издательство «Новые технологии» №5, Том 16.2015г. Стр.314-320.

5. Aliev Telman Abbas, Nusratov Ogtay Gudrat, Isgenderov Dashqin Alam, Guluyev Gambar Agaverdi, Rzayev Asif Haji, Rezvan Mahammad Huseyn "Algorithms of identification of force signals on the polished rod of sucker-rod pumping units.” // INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH Vol. 7. No. 2. March, 2015, pp.383-392
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Müdafiə şurasının seminarının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. 1978-1987–ci illərdə indiki Sumqayıt Dövlət Univestetində “Elektrotexnika”, “Ölçü texnikası” və “AVtomatıkanın elektron qurğuları” fənlərindən mühazirələr və praktiki işlər aparmışdır.
  2. 10 il Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti  AMEA "Kibernetika” XKB-nin şöbə müdiri
Təltif və mükafatları V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə “Şərəfli əməyə görə” (“За доблестный труд”) medalı ilə təltif edilmişdir.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi 1.9 saylı Neftqazçıxarma obyektlərin nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5393798 
Mobil tel. (+994 50) 3305102 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392253 
Elektron poçtu asifrzayev48@gmail.com