Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun elmlər doktorları

Vəliyev Dünyamalı Əmir oglu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneuli rayonu, Qasımlı kəndi
Təvəllüdü 13.03.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Ddosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

08.00.02

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı

Müasir Türkiyənin dövlət borcları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

08.00.10, 08.00.14

Maliyyə, pul tədavülü və kredit, dünya iqtisadiyyatı

Azərbaycanın qlobal maliyyə-iqtisadi mühitə inteqrasiyasının aktual problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 1
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции. Baku, “Elm”, 1991,s. 235.
 2. Türkiyə, Turqut Özal, iqtisadi möcüzələr. (həmmüəllif Y.Babayev), Bakı, 1990
 3. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın Beynəlxalq bazarlara inteqrasiyası: trəmayüllər, problemlər, perspektivlər, Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı, 2005, 263s.
 4. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2008, 428 s..

Məqalələr toplusu:

Türk Dünyası qlobal inkişaf yollarında. Məqalələr toplusu. Bakı, “Elm” 2014, 462 s. (Çapdadır)

         Dərslik və dərs vəsaitləri

 1. “Beynəlxalq iqtisadiyyat” Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı,  1998,
 2. “Beynəlxalq iqtisadiyyat” Bakı, 2012, “Avropa” Nəşriyatı, II nəşr, 400 s.
 3. “Beynəlxalq maliyyə” (həmmüəllif M.Rəhimov) Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı, 2000, s.328
 4. “Vergi hüququ” (həmmüəlliflər: Y.Balakişiyeva, İ.Rəfibəyli, E.İmanov, E.Qarabalov) Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı,  2003, 482 s..
 5. YÜKSƏLIŞ YOLLARI. Özünə inam. Liderlik. Karyera. Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı,  2011. Ali məktəblərdə tədris edilən “Menecment” və “İnsan resurslarından istifadə edilməsi” fənləri üçün dərs vəsaiti. 224 səh.
 6. Karyera. Şəxsi müvəffəqiyyətin strategiyası. Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı,  2005. Ali məktəblərdə tədris edilən “Menecment” fənni üçün dərs vəsaiti. 175 səh.
 7. Özünə inam. Karyera pilləkanları ilə necə irəliləməli. Bakı,”Adiloglu” nəşriyyatı,  2010. Ali məktəblərdə tədris edilən “Menecment” fənni üçün dərs vəsaiti. 158 səh.
 8. Azərbaycanda yerli özünüidarə: hüquqi və iqtisadi əsasları haqqında Praktikum.(Həmmüəlliflər: Y.Balakişiyeva, İ.Rəfibəyli, F.A.Rüstəmova, S.Q.Hacıyeva) Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2005, 260 s..

Tarix və mədəniyyət haqqında:

 Borçalı inciləri: Qasımlı: agaları, alimləri, aşıqları, şair və el şairləri. Bakı,”Tərəqqi”, 2013, 285 s.

Ədəbi-fəlsəfi esse:

Kədər və sevinc: ömür karvanının yolçuları. Bakı, “Nurlar”, 2013, 224 s.

Tərcümə:

 Utkan Kocatürk. Atatürk.1991,”Elm”,s.209

Tədris-metodiki vəsait

 1. Beynəlxalq maliyyə-tədris proqramı
 2. Vergi hüququ- tədris proqramı
 3. Beynəlxalq iqtisadiyyat- tədris proqramı

Tərtib etdiyin əsərlər:

1.Erməni terrorizmi və cinayətləri: Azərbaycanda, Türkiyədə və dünyada. (Hadisə və faktların xronikası).Bakı, “Elm”,1994, 182 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA akademik Z.M. Bünyadov adına Şərqşunaslıq İnstitutun elmi şurasının üzvü, Turizm İnstitutun elmi şurasının üzvü
2.Azərbaycan Dövlət Universiteti və AMEA İqtisadiyyat İnstitunda  Dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə birdəfəlik müdafiə Şuralarının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Siyasi iqtisad, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  maliyyə, Beynəlxalq maliyyə, Dünya iqtisadiyyatı fənnlərinin tədrisi ilə 45 il məşgul olmuşdur
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Şərq-Qərb şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4081160
Mobil tel. (+994 50) 6775042
Ev tel. (+994 12) 5600775
Faks  
Elektron poçtu d.valiyev@rambler.ru