Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmlər doktorları

Mustafazadə Aytən İnqlab qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 23.05.1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Hüquq elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


5603.01

Beynəlxalq hüquq

Silahlı münaqişələr zamanı mülki əhalinin müdafiəsi beynəlxalq humanitar hüquqda və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110 


40

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri Bioetika və tibbi hüquq Azərbaycanda hüquqi elmdə yeni sahə kimi
Elmi əsərlərinin adları 1.Мустафаева А.И. (Институт по правам Человека Национальной академии наук Азербайджана) «Морально-правовые принципы и правила биоэтики»  Современные гуманитарные исследования № 1, 2010. Səh.39-43

2.Ayten Mustafayeva, Vugar Mammadov. “How Genetically Modified Products are Reflected in Food Legislation of Different CIS countries”. World Congress on Medical Law. 8-12 August 2010 Zagreb, Croatia.

3.Ayten Mustafayeva. “Legal aspects of Bioethical Norms”. World Congress on Medical Law. 8-12 August 2010 Zagreb, Croatia.

4.Aytən Mustafayeva. “Ən yeni texnologiyalar və insan hüquqlarına təhdid”. “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Siyasətinin Əsas İnkişaf Tendensiyaları” mövzusunda 06-07 may 2010-cu il tarixində keçirilmiş Elmi-Praktiki Konfransın Materialları. Bakı, 2010.

5.Aytən Mustafayeva. “Bioetika, insan hüquqları və milli maraqlar”. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. 2009. № 4 (20). Səh. 13-15

6.Aytən Mustafayeva. “Bioetika və müasir cəmiyyət”. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. 2009 №3 (19). Səh. 26-30

7.Aytən Mustafayeva. “Elmi tədqiqatlarda etik meyarlar”.  Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. 2010 № 2 (22). Səh.24-29

8.Mustafayeva A.I., Mammadov V.Q. “Patient Rights in the Health System of Azerbaijan”. 10th Indo-Pacific Congress on Legal Medicine and Forensic Science. 25th-30th October, 2010

9.Айтен Мустафаева, Вугар Мамедов. «Трансплантология Международный опыт и этико-правовые аспекты». Право и Политология. № 15, December, 2010, Tbilisi. Səh.14-20

10.Айтен Мустафаева, Рауф Караев. «Правовые Аспекты Возмещения Ущерба Азербайджану в результате агрессии со стороны Армении». Право и Политология. № 15, December, 2010, Tbilisi

11.Aytən Mustafayeva. “Elmi əməkdaşlıq və inteqrasiya yollarında”. Nəqliyyat Hüququ № 4, Bakı, 2011

12.Мустафаева А. «Защита прав человека в контексте развития новейших технологий». Право і суспільство: науковий журнал. № 3, 2010. Səh.216-221

13.А.И.Мустафаева. «Право на охрану здоровья: соотношение международно-правовых и национальных норм». Azerbaijan and Azerbaijanis. Азербайджан и Азербайджанцы. № 1-2. Vol. 105-106, Baku, 2010. Səh.64-73

14.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov. “Dini təlimlər və bioetikanın əxlaqi-hüquqi meyarları”. Tarix, İnsan və Cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal. № 1, 2011, Bakı. Səh.85-93

15.A.Mustafayeva. “Milli ideya: məqsəd Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etmiş dövlətə çevirməkdir”. Nəqliyyat Hüququ, № 3, Bakı, 2011

16.Aytən Mustafayeva. “Bioetik normaların hüquqi aspektləri”. Nəqliyyat Hüququ. № 1, Bakı, 2010. Səh.103-106

17.Айтен Мустафаева, Рауф Караев. «Правовые аспекты возмещения ущерба Азербайджану в результате агрессии со стороны Армении». Dirçəliş XXI əsr. 149-150, 2010.

18.Айтен Мустафаева, Вугар Мамедов, Нигар Агакишиева. «Актуальные биоэтические проблемы». Dirçəliş XXI əsr. 149-150, 2010. Səh. 201-218

19.Айтен Мустафаева, Вугар Мамедов, Ирина Галаева. «Права человека в медицине». Dirçəliş XXI əsr. 149-150, 2010. Səh. 219-231

20.Aytən Mustafayeva, İsmət Əhmədov, Rövşən Xəlilov. “Nanobiotexnologiyanın insan cəmiyyətində rolu”. Dirçəliş XXI əsr, 143-144, 2010. Səh.116-131

21.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov. “Yeyinti məhsulları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun MDB ölkələrinin analoji qanunları ilə müqayisəli təhlili”. Dirçəliş XXI əsr, 143-144, 2010. Səh. 190-200

22.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov, Rüstəm Məmmədov. “Beynəlxalq konvensiya təcrübəsi və bioetika haqqında Azərbaycan Respublikası milli qanunvericiliyin yaradılması”. Dirçəliş XXI əsr, 153-154, 2011. Səh.196-207

23.Aytən Mustafayeva, İsmət Əhmədov, Vüqar Məmmədov. Rövşən Xəlilov. “Nanotexnologiyanın etik məsələləri”, Dirçəliş XXI əsr, 151-152, 2010. Səh.260-270

24.Aytən Mustafayeva. “Elmi tədqiqatlarda etik meyarlar”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

25.Айтен Мустафаева, Вугар Мамедов, Нигяр Агакишиева. «Актуальные биоэтические проблемы». Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

26.Айтен Мустафаева, Рауф Мамедов, Вугар Мамедов. «Религиозные учения и морально-правовые критерии биоэтики». Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011. Səh.39-47

27.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov, Rüstəm Məmmədov. “Beynəlxalq konvensiya təcrübəsi və bioetika haqqında Azərbaycan Respublikası milli qanunvericiliyinin yaradılması”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

28.Айтен Мустафаева, Вугар мамедов, Нигар Агакишиева. «К вопросу о распределнии донорских ресурсов в трансплантологии». Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011. Səh. 90-106

29.Айтен Мустафаев, Вугар Мамедов, Ирина галаева. «К вопросу реализации прав человека в системе зравоохранения и ее роль в демократизации страны». Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011. Səh. 107-121

30.Aytan Mustafayeva, Vugar Mammadov. “Informed consent is one of the important principles of respect for human rights and freedoms”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

31.Aytan Mustafayeva, Vugar Mammadov. “The rights of elderly people in society”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011. Səh. 131-140

32.Aytən Mustafayeva. “Milli genofondumuz təhlükə altındadır”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

33.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmədov. “Yeyinti məhsulları haqında Azərbaycan Respublikası qanunun MDB ölkələrinin analoji qanunları ilə müqayisəli təhlili”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

34.Aytən Mustafayeva, İsmət Əhmədov, Vüqar Məmmədov, Rövşən Xəlilov. “Nanotexnologiyanın etik məsələləri”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

35.Aytən Mustafayeva, İsmət Əhmədov, Rövşən Xəlilov. “Nanobiotexnologiyalar və müasir cəmiyyət”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

36.Aytan Mustafayeva, Vugar Mammadov. “CIS countries on the issue of genetically modified products”. Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni Texnologiyalar. Bakı. 2011

37.A.Mustafayeva, V.Mammadov. “Organ Transplantation: Its legislative Bases in Azerbaijan”. AmericanCollege of Legal Medicine, 51st Annual Meeting, February 24-27, 2011, Las Vegas, Nevada

38.A.Mustafayeva, V.G.Mammadov. “Conventionl International Practice and the Formation of National Legislation for the AzerbaijanRepublic”. AmericanCollege of Legal Medicine, 51st Annual Meeting, February 24-27, 2011, Las Vegas, Nevada

39.A.Mustafayeva, V.G.Mammadov. “The Correct Attitude toward Genetically Modified Products is one of the Startegic Components of Food Security”. AmericanCollege of Legal Medicine, 51st Annual Meeting, February 24-27, 2011, Las Vegas, Nevada

40.Ayten Mustafayeva, Vugar Mammadov. “Teaching Legal Aspects of Bioethical Norms in High Education System of Azerbaijan”. UNESCO Chair in Bioethics. International Conference on Bioethics Education: Contents, Methods, Trends. Canaan Spa, Zefat, Israel, May 2-5, 2010

41.Айтен Мустафаева. «Правовые аспекты Биоэтики: Международный опыт и Азербайджан». Право и Политология. № 3(8), September, 2010, Tbilisi. Səh. 6-9

42.Aytən Mustafayeva. “Erməni etnokorporasiyaları və siyasiləşdirilmiş miflər” 23 aprel 2009-cu ildə AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunda “Ermənilik: mif və gerçəkliklər” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransda çıxış. Dirçəliş XXI əsr. 133-134. 2009

43.Aytən Mustafayeva. “Elmi tədqiqatlarda etik meyarlar”.  Dirçəliş XXI əsr. 139-140. 2009. Səh 367-373

44.Aytan Mustafayeva, Vugar Mammadov. “The Legislation of CIS countries on the issue of genetically modified products”. Medicine and Law. World Assication for medical Law. Theme Issue. Volume 30, Number 4. December, 2011

45.A.I.Mustafayeva, V.Q.Mammadov and M.P. Zeynalov. “Ethnic and Religious roots of regional conflicts in the Caucasus”. Contemporary International Relations. Vol. 22, No.1. January/February 2012

46.Aytən Mustafayeva. “Ümummilli liderin Azərbaycanı dünyaya tanıtma kursu və Heydər Əliyev Fondu”. Dirçəliş XXI əsr. 168, Xüsusi buraxılış, 2012.

47.Айтен Мустафаева, Вугар Мамедов. «Права человека в медицине: право на информированное согласие пациента». Dirçəliş XXI əsr. 166-167. 2012. Səh. 226-235

48.Aytən Mustafayeva. “Bioetik normaların hüququi aspektləri”. Bioetika və cəmiyyət. Məqalələr toplusu. Bakı. 2006

49.Aytən Mustafayeva. “Bioetika və insan Hüquqları milli maraqlar kontekstində”. Bioetika və cəmiyyət. Məqalələr toplusu. Bakı. 2006

50.Aytən Mustafayeva. “Elmi tədqiqatlarda etik problemlər”. Bioetika və cəmiyyət. Məqalələr toplusu. Bakı. 2006

51.Aytən Mustafayeva. “Müasir cəmiyyətdə etik problemlər”. Bioetika və cəmiyyət. Məqalələr toplusu. Bakı. 2006

52.Aytən Mustafayeva. “Azərbaycan Qanunvericiliyi və xarici ölkələrin qanunvericilik aktlarında bioetikaya dair betnəlxalq hüquqi normalar”. Bioetika və cəmiyyət. Məqalələr toplusu. Bakı. 2006. Səh. 47-57

53.Aytən Mustafayeva. “Milli genofondumuz təhlükə altındadır”. Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi. Məqalələr toplusu. Elm və təhsil. Bakı. 2010

54.Айтен Мустафаева. «Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве и законодательстве Азербайджанской Республики». Nurlar. Баку. 2008

55.Айтен Мустафаева. «Права человека и угроза киберпреступности». İnformasiya Müharibələri və Kompüter cinayətkarlığı. Bakı. 2011 

56.Aytən Mustafayeva. “Müstəqillik illərində Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının inkişafı”. Müstəqil  Azərbaycan 20 il.Dövlət Ailə,Qadın və Uşaq siyasəti. Nurlar. Bakı. 2012

57.Vugar Mammadov, Aytan Mustafayeva, Fidan Rustamova, Fatima Aliyeva, Nigar Galandarli, Ervin Agayev. “Legal Responsibility for Violations of Law by Medical Workers in Azerbaijan”. AmericanCollege of Legal Medicine, 53rd Annual Meeting, February 21-24, 2013, Las Vegas, Nevada

58.Aytən Mustafayeva, Vüqar Məmmədov. ”MDB və Qərb ölkələrinin Konstitusiyalarında Sağlamlığın qorunması hüququ”Hüquq elminin müasir problemləri  mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı.2013.

59.Вугар Мамедов, Айтан Мустафаева, Лала Джафарова. Этико-правовые и религиозные нормы проблем искусственного оплодотворения. Hüquq elminin müasir problemləri  mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2013.

60.Aytən Mustafayeva. “İnsan Hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planı dövlətin bu sahəyə diqqətinin göstəricisidir”. Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2013

61.Vugar Mammadov, Aytan Mustafayeva. Strengthening the Legal Profession and Access to Justice in Azerbaijan. Rule of Law and Development. Beijing, 2012

62.Aytan Mustafayeva, Samira Garamollayeva. History of Development of Concepts of Human Rights and Rights of Child. Rule of Law and Development. Beijing.2012

63.Aytan Mustafayeva. UNESCO Bioethics Teachers Training in Azerbaijan. World Association For Medical Law. 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının üzvü (WAML),

Avropa Tibbi Hüquq Assosiasiyasının (EAHL) üzvü,

YUNESKO-nun Bioetika kafedrasının   Azərbaycan Bürosunun İdarə Heyətinin sədr müavini
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu,  AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Baş direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5372076;  5372073
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372079
Elektron poçtu info@ihr-az.org