Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Əhmədov Elşad İlyas oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Sabirabad rayonu, Qaratoğay kəndi 
Təvəllüdü 10.02.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru   
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad24.29.01

Parazitologiya

Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51


17


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə kompleks parazitoloji və boikimyəvi metodları tətbiq etməklə baytarlıq təbabətində bu vaxta qədər işlədilməmiş aminturşuların alkil törəmələrinin antieymerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eymeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının miqdarına görə eymeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır.Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk dəfə baykoks ilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eymeriozunun müalicəsində istifadə sxemləri təklif edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Yolçiyev Y.Y., Medetov R.İ., Ahmadov E.İ., Aliyeva F.Z., Алиева Ф.З. Koksidilerin (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakerkistiği // XІІІ Ulusal bioloji konqresi. Molekular Bioloji ve Genetik Seksiyonu, İstanbul, 1997. s. 519-526
  2. Ахмедов Э.И. Гематологические показатели цыплят  местных черных пород при экспериментальных эймериозах – Eimeria tenella // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, №2, Запорiжжя 2012, с.29-35.
  3. Ахмедов Э.И. Биохимическая оценка лечебной эффективности байкокса  при кокцидиозе цыплят местных черных пород Азербайджана //Вестник Саратовского госаграрного университета,   2013, №7,  c.8-10.
  4. Ахмедов Э.И. Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия  Биология, Вып. 16, №1035, 2012, с.32-36.
  5. Ахмедов Э.И. Сравнительное исследование активности  трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeriatenella и леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия  Биология, Харков. Нац. Уни. Вып. 17, №10 (56), 2013, с.5-9
  6. Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения экспериментального эймериоза (Eimeriatenella) //Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География . 2014№ 1, c. 3-11.
  7. Ahmadov E.İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eymeriosis  ( Eimeria tenella ) //Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), 2014.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-2013 illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7783183 
Ev tel. (+994 12) 4340673 
Faks  
Elektron poçtu parazitolog@mail.ru