Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmlər doktorları

Əliyeva Nərgiz Ağasəlim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri   
Təvəllüdü 25.11.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın XII əsrin sonu-XIII əsrin I rübündə iqtisadi və mədəni həyatı (Yaqut əl-Həməvinin əsərləri əsasında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatı rolu (XI-XIII əsrlər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

112

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif xarakterli tarixi mənbələr, o cümlədən Azərbaycan tarixşünaslığında az məlum olan orta əsr ərəbdilli müəlliflərin əsərləri ilk mənbələr kimi üzə çıxarılaraq tədqiqatlara cəlb edilmiş, İslamın və islam mədəniyyətinin yayılmasında rol oynamış, ölkənin mədəni quruculuğunda yaxından iştirak etmiş mədəniyyət daşıyıcıları- ziyalılar haqqında milli tarixşünaslıqda bu günə məlum olmayan informasiya üzə çıxarılmış, Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq XI-XIII əsrlər ərəbdilli bioqrafik ədəbiyyat tam halında öyrənilmiş, Azərbaycanda islam mədəniyyətinin yayılması və inkişafı prosesi izlənərək, İslam mədəniyyətinin təşəkkülündə Azərbaycan şəhərlərinin mövqeyi və elmi mühiti tədqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində. Bakı, Çaşıoğlu, 1999.

2. Əs-Samaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi. Bakı, Şərq-Qərb, 2010.

3. İbn Makula azərbaycanlı ziyalılar haqqında. Bakı, Turxan, 2014.

4. Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti. Bakı, Turxan, 2015.

5. Azərbaycanın elmi mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu. Bakı: Elm və təhsil, 2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu nəzdində Dissertasiya Şurasının üzvü

2. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecində müəllim 2000-2003-cü illər
Digər fəaliyyəti  3 kitabın elmi redaktoru
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın Fəxri fərmanı (2005)

2. “Tərəqqi” medalı (2010)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı ş., H.Z.Tağıyev, 4 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5981740 
Mobil tel. (+994 51) 9373777
Ev tel. (+994 12) 5968085 
Faks  
Elektron poçtu nargiz.aliyeva.52@mail.ru