Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin elmlər doktorları

Əlibəyli Şəfəq Ənvər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri Image result for Əlibəyli Şəfəq Ənvər qızı
Təvəllüdü 04.07.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, Şərqşünaslıq fakültəsi, fars şöbəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


5711.01

İran dilləri

Fars dilində antonimlərin struktur-semantik təsnifatı

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5711.01

İran dilləri

Füzulinin farsca divanının linqvo-poetik təhlili 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

136


37


2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı5
Əsas elmi nailiyyətləri Dilçilik üslubiyyatı, leksikologiya və leksikoqrafiya sahəsində  farsdilli mənbələr əsasında  aparılan tədqiqatlar nəticəsində yazılmış monoqrafiyalar və tərtib olunmuş üçdilli lüğət: “Füzulinin farsca divanı: linqvopoetik özəlliklər”, “FARSCA-RUSCA-AZƏRBAYCANCA müxtəsər lüğət”, “Fars dilində antonimlər”. 

Elmi əsərlərinin adları

Kitab:

1. “Füzulinin farsca divanı : linqvo-poetik özəlliklər”

2. “Fars dilində antonimlər” (rus dilində)  3.“Farsca-rusca-azərbaycanca müxtəsər lüğət”.

Məqalələrdən nümunələr:

1. “Füzulinin farsca divanında diqlossiya”

2. “Nəsimi və Füzulinin farsca divanında ortaq məqamlar”

3. “Mənzum lüğətlərin Şərqdə ikidilliliyin yayılmasında rolu”

4.“Əli Badikubinin mənzum lüğəti -  «Təcridü-l-lüğət» əsəri haqqında

5.“Füzulinin təxəllüsünün avtoqraf epitetləri”    

6.“Poetik təvazökarlıq və qürur vəhdəti (Füzulinin farsca divanını oxuyarkən)”                   

7.“Sadəlik-poetik üslubu məziyyət kimi (Sədi və Füzuli şeirində)”                                     

8.“Firdovsi və Füzuli nəzmində “nur və zülmət” əksliyi”                                                      

9.“Bədən mülkü” (Füzulinin farsca divanında somatik adlar)”                                       

10.“Xaqani rübailərində təkrar nəfisliyi” 

11.“Mevlana şeirində  söz və sükutun poetik dialektikası”                                        

12.“Füzulinin farsca divanında “sevgi” sözünün sinonim sırası”                                      

13.“Sükutun səsi...  (Füzulinin farsca divanında “sükut” sözünün üslubi və semantik çalarları)   

14. “Nizami əsərlərində akustik obrazlar”.              

15. “Məhsəti rübailərinin üslubi özəllikləri (farsdilli  ədəbiyyat kontekstdə)”                               

16. “Nəvai və Füzulinin farsca divanlarında  antroponimlərin  struktur-semantik eyniliyi”     

17. “Füzulinin farsca divanında favorit sözlər”  

18. “Füzulinin farsca divanında «kölgə»  leytmotiv ” və s. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasınınüzvü ;

2. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Elmi Şurasının üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı İslam Universiteti, fars dili və ədəbiyyatı müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.1971-1973-cü illərdə Əfaqanıstanda Kabil Politexnik İnstitutunda  yüksək səviyyəli  tərcüməçilik fəaliyyətinə görə Ümumittifaq Gənclər İttifaqının Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

2.Dəfələrlə xarici ölkələrdə  (İran, Türkiyə, Rusiya, Slovakiya və s.) məruzə ilə çıxış etdiyi Beynəlxalq konfranslarda   Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Beynəlxalq əlaqələr və komparativistika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4927286 
Mobil tel. (+994 50) 7212022 
Ev tel. (+994 12) 4973816 
Faks (+994 12) 4971261 
Elektron poçtu shafak04@mail.ru