Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmlər doktorları

İsmayılov Nəriman Zeynalabdı oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Amasiya r-nu, Mağaracıq kəndi 
Təvəllüdü 21.10.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, fizika
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.03.02

Astrofizika, radioastronomiya

Cavan qoşa sistemlərin axtarılması və tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.03.02

Astrofizika, radoastronomiya

Cavan və maqnit pekulyar ulduzların spektral və fotometrik tədqiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

189

 

100

 

70 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri Bir çox cavan ulduzların spektral və fotometrik dəyişkənliyinin periodikliyi aşkar olunmuşdur.  T Buğa tili ulduzların spektral və fotometrik xüsusiyyətlərinin ləkə modelində təhlili bu ulduzların fotometrik rəng göstəricilərinin dəyişməsini izah etməyə imkan vermişdir. T Buğa tipli ulduzların işıq əyrilərinin yeni klassifikasiya sxemi işlənib hazırlanmışdır. Həmin sxem əsasında  klassik T Buğa ulduz qruplarında gedən fiziki dəyişmələrin keyfiyyətcə izahı verilmişdir. Cavan ulduzların müşahidə nəticələrinin kompleks şəkildə və bir-birindən asılı olmayan müxtəlif tədqiqat üsulları tətbiq edərək təhlil edilməsi göstərilmişdir ki, bir sıra kiçik və orta kütləli cavan ulduzlarda ilkin yaranma mərhələsində planetəmələgəlmə prosesləri baş verməkdədir.  
Elmi əsərlərinin adları
 1. Исмаилов Н.З.., Бахаддинова Г.Р., Халилов О.В. Переменность оптического спектра АВ Возничего. Национальная Ассоциация ученых (НАУ), Физико-математические науки,  2015, 1(6), 100-106.Россия, Екатеринбург.
 2. Ismailov N.Z., Khalilov, O. V.; Bahaddinova, G. R.; Mamedxanova, G. B.Planet Formation Processes in AB Aur. Astronomical Society Pasific Confer.ser. 494, 293-303, 2015.
 3. Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р.Переменность оптического спектра НВе звезды Il Cep A. Сборник докладов. Москва, 25-30 мая, 2015. c.59.
 4. Ismailov N.Z.,Bahaddinova G.R., Khalilov O.V.Spectral Variability of IL Cephei. EWASS 2015, Spain. Juny, 2015.
 5. N.Z.,Ismailov H. Adigezalzade, G. R. Bahaddinova Periodic variability of RY Tau Publications of the Korean Astronomical Society, 2015, v. 30: 229 -230.
 6. Ismailov N.Z., Bashirova U.Z. On the long time spectral variability of NGC 5548.                Publications of the Korean Astronomical Society 2015, v.30, p.531 – 533.        
 7. Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р.Переменность оптического Спектра Il Cep A           , Астрон.ж. 2016, 93, №2, с.1-16. (Astronomy Reports, V. 60, 2, p.265-279)
 8. Ismailov N.Z., Khalilov, O. V.; Bahaddinova, G. R.He I 5876 Line Structure in the Spectra of IL CEP a. Odessa Astron.Publ. 2015, vol. 28, p. 231-236           .          
 9. Ismailov N.Z., Adygezalzade, H. N. Light Curve Types of Classic T Tauri Stars. Odessa Astronomical Publications 2015, vol. 28, p. 227-135.
 10. Н.З.Исмаилов, О.В. Халилов, Г.Р. Бахаддинова Переменность оптического спектра Il Cep. I. Линии водорода Нα и Нβ. AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2015 №5, p.136-147.
 11. Н.З.Исмаилов, O.V.Khalilov, G.R.Bahaddinova. Some unusal spectral variability of IL Cep. Изв.КрАО.2013. т.109.в.3.ст.150-160.
 12. Н.З.Исмаилов, О.В. Халилов, Г.Р. Бахаддинова. Магнитные поля у звезд типа Т Тельца в рамках теорий дисковой аккреции. Изв.КрАО.2013. т.109.в.3.ст.126-133.
 13. Ismailov N.Z., Khalilov, O. V.; Bahaddinova, G. R. Spectral Variability of IL Cephei . European Week of Astronomy and Space Science, 22 – 26 June 2015, La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain.   1         
 14. Ismailov N.Z., Light curve types of Classic T Tauri Stars. Odessa, Mats. Int. Conf. Gamov,Auqust, 2015.
 15. Ismailov N.Z., Khalilov, O. V.; Bahaddinova, G. R. He I 5876 line structure in the spectra of IL Cep A. Mats. Int. Conf. Gamov,Auqust, Odessa, 2015.
 16. Ismailov N.Z., Khalilov, O. V.; Bahaddinova, G. R.Optical spectrum variability of IL Cep A. International conference “Radiation mechanisms of astrophysical objects: classics today”, Saint-Petersburg University, Russia, September 21-25, 2015.         
 17. Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р.Переменность оптического спектра Ae/Be звезды Il Cep A. Научная  Конференция « Астрономия от ближного космоса до космологический далей. Москва 2015. 25-30 мая. p.59.
 18. Ismailov N.Z., Light curve types of T Tauri stars, International Conference "Variability of the Sun and Sun-like stars: From Asteroseismology to Space Weather", 06-08 july 2015, Baku, Azerbaijan.
 19. N.Z.Ismailov, A.S.Miroshnichenko, G.R.Bahaddinova, O.V.Khalilov.The emission component of the line HeI 5876 in the spectrum IL Cep A, The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies“Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016.
 20. Исмаилов Н.З., Халилов О.В., Бахаддинова Г.Р.Переменность оптического cпектра Il Cep A. II.Линии HeI 5876 и D NaI, AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya, т.36, № 2, с.136-145.
 21. N.Z.Ismailov, Y.M.Maharramov B[e] properties in the spectrum of 48 Lib. The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies“Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016.
 22. N.Z.Ismailov, S.A.Alishov. The Spectral Variability of HD 200775 at the Low Activity Phase. The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies“Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016.
 23. Н.З.Исмаилов, С.А.Алышов, Ш.К.Исмаилова Изменение эмиссионного спектра звезды MWC 361. Астрономический циркуляр №1632, 1-8, 2016.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının üzvü

2. Avropa Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü

3. Avroasiya Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti BDU Astrofizika kafedrasında ixtisas kursları 
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq reytinqli İngiltərədə çıxan “Astronomy and Astrophysics Transecttion” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

AMEA ŞAR-ın elmi jurnalı AAJ-də redaksiya heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şamaxı Astrofizika RəsədxanasıAZ15618, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev ad. qəsəbə
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6230631 
Ev tel. (+994 12) 5685955 
Faks  
Elektron poçtu ismailovn@yahoo.com