Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Mərkəzi Nəbatat bağının elmlər doktorları

İsgəndər Elman Osman oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Amasiya rayonu, Balıqlı kəndi   
Təvəllüdü 05.04.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.05

Botanika

Qafqazın bəzi nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.05

Botanika

Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin in situex situ şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, reproduksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

62


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfəd oktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan florasına aid  nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiqi,  həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmisi və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişi. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün təkliflər hazırlanmışı və ilk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının  perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkalanın hazırlanması

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2014 , s.373 Məmmədov T.,Talıbov T.

2. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, , 2015, 278 s. Qurbanov M.R.

3. Azərbaycan dendroflorası II cild. “Səda” nəşriyyatı, Bakı 2015 s.389, Məmmədov T. və başq.

4. Azərbaycanın Bəzi Nadir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası. АМЕА-nın Xəbərləri. Biologiya Elmləri Seriyası 70-cild, №,3 2015, G.H.Bağırova

5. Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiçiliyi. Mərkəzi NəbatatBağının Elmi əsərləri, XIII cild, 2015,Red-Line s.26-31. Qurbanov E.M., Aslanova S.S.

6. Биология цветения, плодоношения и семенной продуктивности ольхи почтисердцевидной (Alnus Subcortata S.A.MEY.) в условиях Апшерона. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 86-89. Багирова Г.Г, Аббасов Р.М, Абасова Т.С

7. Research of heat resistance of Azerbaijan rare trees and shrubs in Absheron condition. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) 23-27 May 2016,Antalya, Turkey, p.14. G.Bagırova, R.Abbasov

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Dendrologiya İnstitutunun Elmi Şurasıın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dölət Universiteti “Bioekologiya” kafedrasının professoru

Digər fəaliyyəti  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının və Mərdəkan Dendrarisinin Elmi Şuralarının üzvü 
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7847439 
Ev tel. (+994 12) 4900533
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu acae55@hotmail.com