Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Bərk cisim nəzəriyyəsi laboratoriyası

Bərk cisim nəzəriyyəsi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5392043 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri АМЕА-nın müxbir üzvü Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilik, aşağıölçülü sistemlər – yarımkeçirici və maqnit nanostrukturların və ifratqəfəslərin enerji spektri, optik və maqnit xassələri. 
Əsas elmi nəticələri

1. İki-zonalı model üçün Gizburq-Landau nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir və MgB2- tipli yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilərin xassələrinin izahına tətbiq olunmuşdur.

2.Bozon-fermion modeli çərçivəsində yüksəktemperaturlu ifratkeçiriciliyin nəzəriyyəsi qurulmuşdur.

3.Göstərilmişdir ki, yarımkeçiricinin elektron spektrinin eksiton dayanıqsızlığı “eksiton dielektriki” adlı yeni fazanın əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bu fazaya keçidin nəzəriyyəsi qurulub və göstərilib ki, keçid birinci növ faza keçidi yolu ilə baş verir.

4.Yarımkeçirici nanostrukturlarının – nazik təbəqələrin və ifratqəfəslərin eksiton spektrinin və optik xassələrinin nəzəriyyəsi qurulub. Bu sistemlərdə yeni tipli həyacanlanmalar aşqar edilmişdir və bu həyacanlanmaları nəzərə almaqla belə sistemlərin optik xassələri hesablanmışdır.

5.Qrin funksiyaları texnikasından istifadə edərək müxtəlif maqnit ifratqəfəslərin modelləri üçün spin dalğalarının spektri hesablanmışdır.

6. Nano ölcülü maqnetitlərin alinma mexanizmi, morfologiyası, ölçülərə görə paylanma funksiyası tədqiq edilmişdir. Dielektrik matrisa və nanomaqnetitdən təşkil olunmuş mühütün dilektrik nufuzluğunun nanomaqnetitin konsentrasiyasından, ölçüsündən və xarici maqnit sahəsindən asılılı olduğu göstərilmişdir.