Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kondensə olunmuş hallar və kvant fazalar laboratoriyası

Kondensə olunmuş hallar və kvant fazalar laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5392278  
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu enver.nakhmedov@science.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Təsadufi yerləşmiş aşqarların topolojik dielektriklərdə səth səviyyələrini qarışdırıb, səth keciriciliyini habelə topolojik fazanı necə deyişdirdiyi, topolojik ifrat keciricilərdə isə kritik temperatura və Majorana fermionlarına təsirini oyrənmək planlaşdırılmısdır.

Əsas elmi nəticələri

İfrat keçirici kvazi-bir ölçülü tellərdən ibarət sistemin spin-orbit təsiri və maqnit sahəsi olduğu halda topolojik fazaya keçməsi nəticəsində, tellərin uc nöqtələrində meydana çıxan Majorana fermionları sistemin səthindən fraktal periodlu Jozefson cərəyanının axmasına səbəb olur. İki topolojik ifrat keşirici naqil arasında delta-potensiyal baryeri olduğu halda  Jozefson cərəyanı hesablanmış, bu cərəyanın spin-orbit sabitindən və magnit sahəsindən asılılığı öyrənilmişdir.