Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Akustooptika laboratoriyası

Akustooptika laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5395808 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Аkademik Arif Mircəlal oğlu Paşayev
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Akustooptik effektin xüsusiyyətlərinin tədqiqi və onların radioelektronika məsələlərinin həllində tətbiqi 
Əsas elmi nəticələri

1. Video- və radiosiqnalların işlənməsi üçün elektron tənzimlənən akustooptik ləngitmə xətləri.

2. Amplitud-tezlik xarakteristikasının parametrləri (buraxma zolağı, düzbucaqlılıq əmsalı və s.) köklənmə tezliyindən asılı olmayan akustooptik zolaq süzgəci.

3. Geniş tezlik diapazonunda radiosiqnalların monitorinqi üçün akustooptik panoram qəbuledicisi.

4. Tezlik modulyasiyalı siqnalların qəbulu üçün izləyici akustooptik qəbuledici.