Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Optimal idarəetmə şöbəsi

Optimal idarəetmə şöbəsi
Tel. (+994 12 ) 5387250  
Faks  
Elektron poçtu eliyevanergiz90@gmail.com,

misir.mardanov@imm.az 

Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Misir Cumail oğlu Mərdanov
İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif sistemlərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələləri 
Əsas elmi nəticələri İdarəedici funksiyada  gecikməsi olan optimal idarəetmə məsələsinə baxılmış və ilk dəfə olaraq məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün  rekurent formada  Kelli, Kopo-Moyer, matris impulslu və  bərabərlik tipli, yüksək tərtipli yeni  zəruri şərtlər ardıcıllığı isbat edilmişdir. Alınmış nəticələr ABŞ-da çap olunan “Nonlinear Systems – Design, Analysis, Estimation and Control” məcmüəsində xüsusi sifarişlə, ABŞ-da çap olunan yüksək impak faktorlu “İnternational journal of  control” jurnalında çap olunmuş, Rusiyada çap olunan yüksək impak faktorlu “Журнал вычислительной математики и математической физики” jurnalında çapa qəbul olunmuşdur.