Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Sistematika və biomüxtəliflik şöbəsi

Sistematika və biomüxtəliflik şöbəsi
Tel. (+994 50) 3130770
Faks  
Elektron poçtu askerov1@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Biologiya elmləri doktoru Əsgərov Aydın Musa oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.Biomüxtəlifliyin və onun mühüm komponentlərindən olan bitki aləminin (floranın) klassik və müasir metodlarla tədqiqi.  Təbii floranın formalaşması qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.

2.“Azərbaycan florası” çoxcildliliyinin, “Azərbyacan florasının təyinedicisi" kitabının tərtib edilməsi və yenilənməsi. Azərbaycan florasının ayrı-ayrı bitki cinslərinin monoqrafik tədqiqi.

3.Azərbaycan  florasının  nadir və itmək təhlükəsində olan  növlərinin in situ və   ex situ tədqiqi, "Azərbayacan Respublikasının Qırmızı kitabının " tərtib edilməsində və yenilənməsində  iştirak etmək.

4.Azərbaycan florası ali bitkilərinin bioekoloji və xoronoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması.

5.Təbii floranın təkamülü və dinamikası qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.

6.Herbari işinin təşkili, Herbari fondunun yeni kollekasiyalarla zənginləşdirilməsi.

Əsas elmi nəticələri