Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici nanoquruluşlarda köçürmə hadisələri

Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici nanoquruluşlarda köçürmə hadisələri
Tel. (+994 12) 5397211 
Faks  
Elektron poçtu guseyn_gb@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu 

Fizika - riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yarımkeçiricilərdə və aşağı ölçülü sistemlərdə optik hadisələr və kinetik effektlər
Əsas elmi nəticələri A3B3 birləşmələri əsasında alınan bərk məhlullarda və evtektikalarda elektron və fononların səpilmə mexanizmləri müəyyənləşdirilib.

Aşağı ölçülü sistemlərdə işığın sərbəst yükdaşıyıcılarla udulmasının nəzəriyyəsi verilmişdir.

Aşağı ölçülü sistemlərdə elektron-qəfəsin nizamsızlığı və elektron sərhəddin nahamarlığı qarşılıqlı təsirinin nəzəriyyəsi verilmişdir.