Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mülki hüquq, mülki proses və sosial-iqtisadi hüquq şöbəsi

Mülki hüquq, mülki proses və sosial-iqtisadi hüquq şöbəsi
Tel. (+994 12) 5372080;

(+994 12) 5372073 

Faks (+994 12) 5372079  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Eldar Emileviç Qorin

Tibb elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbə demokratik prinsiplərin geniş yayılmış olduğu ölkələrin insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına, sosial hüquqlarına dair normativ aktlarının araşdırılması və tətbiqi istiqamətində fəaliyyət göstərir.

Əsas istiqamətlər:

- Mülki prosesdə insan hüquqlarının təminatı;

- Mülki hüquq və mülki prosesin müasir nəzəri və praktiki problemlərinin həlli yolları ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanması;

- Mülki hüquq normalarının təcrübədə səmərəli tətbiqi ilə bağlı elmi tədqiqatların təhlili və ümumiləşdirmələrin aparılması, izah və şərhlərin verilməsi;

- Fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin hüquqları, onların cəmiyyətə inteqrasiyası. Onların tibbi, sosial reabilitasiyasi və məşğulluğu üçün müxtəlif hüquqi normaların xarici təcrübələr əsasında öyrənilməsi, Azərbaycan üçün implementasiya yollarının araşdırılması.

Əsas elmi nəticələri Azərbaycan üçün yeni elmi istiqamətlər kimi bu sahələrə uyğun problemlərin hüquqi təhlili və qanunvericilik təşəbbüslərinin hazırlanması icra olunur.