Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Bioadaptasiya laboratoriyası

Bioadaptasiya laboratoriyası
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova 
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bitkilərin abiotik (quraqlıq, şoranlıq, radiasiya) və biotik (virus, fitoplazma, pas)  streslərə adaptasiya proseslərinin molekulyar əsaslarının müəyyən edilməsi, stresə tolerantlığın genetik cəhətdən təkmilləşdirilməsi imkanlarının araşdırılması. Ali bitkilərin fotosintetik membranlarının əsas struktur-funksional komponentləri olan piqment-zülal komplekslərinin sintezi, yığılması və formalaşması proseslərinin molekulyar-genetik mexanizmlərinin  kompleks şəkildə tədqiq olunması. Bitkilərin ekstremal şəraitə uyğunlaşmasında fotosintetik dəyişikliklərin mümkün rolunun müəyyənləşdirilməsi. Bitkilərin  abiotik (quraqlıq, şoranlıq, radiasiya) və biotik  (virus, fitoplazma) streslərə qarşı davamlılığının müdafiə-adaptasiya proseslərinin əsasları aydınlaşdırılması. 
Əsas elmi nəticələri