Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Patent tədqiqatları və aşqarlar kimyası sahəsində elmi işlərin proqnozlaşdırılması laboratoriyası

Patent tədqiqatları və aşqarlar kimyası sahəsində elmi işlərin proqnozlaşdırılması laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5149453,

(+994 12) 5149612  

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Minaxanım Ənvər qızı Musayeva

kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Aşqarlar, sürtkü yagları və xüsusi mayelər sahəsində patent tədqiqatları, tədqiqat işlərinin yeniliyinin üzə çıxarılması, ixtiraların ilkinliyinin qorunması, elmi-texniki informasiyanın analizi. 
Əsas elmi nəticələri 2011-2015-ci il ərzində 46-dan artıq Azərbaycan patenti alınmış, institutun baş məlumat kartotekasına 400-dən çox referat daxil olmuş, 4500-dən çox məqalə, məruzələrin tezisləri və s. ekspertizadan keçirilmiş, sistematik olaraq xarici dillərdən materiallar tərcümə edilmişdir.