Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Zoologiya İnstitutu

Zoologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.zoologiya.az   
Ünvan AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Tel. (+994 12) 5397371
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu info@zoology.science.az
Direktor vəzifəsini icra edən

Ələddin Qismət oğlu Eyvazov 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5397371,

(+994 12) 5107532

Faks: (+994 12) 5397353

Mobil tel.: (+994 50) 3711163

E-mail: director@zoology.science.az

eyvazov.aladdin@mail.ru
Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Elşad İlyas oğlu Əhmədov

Biologiya elmləri doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5397404

Mobil tel.: (+994 55) 7783183

Faks: (+994 12) 5397353

Ev tel.: (+994 12) 4341820

E-poçt: parasitolog@mail.ru 

Ümumi işlər üzrə

Kəmalə Rasim qızı Rasimli

Xidməti tel.: (+994 12) 5397370

Mobil tel.: (+994 55) 9606162

E-mail: kamala14@mail.ru deputy_director@zoology.science.az
Elmi katib Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5397353

Faks: (+994 12) 5397353

E-poçt: scientific_secretary@zoology.science.az;

Yaranma tarixi  1936-cı ildə SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan şöbəsi SSRİ EA-nın müstəqil Azərbaycan filialına çevrilmişdir. SSRİ EA Azərbaycan Filialı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 01 mart 1936-cı ildə Zoologiya bölməsi bazasında Zoologiya institutu təşkil olunmuşdur. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Zoologiya və ekologiya sahələrində fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqatlar, tətbiqi biotexnoloji işlər aparmaq; Müvafiq ixtisaslar üzrə magistratura, doktorantura və dissertantlıq yolu ilə ixtisaslı kadrlar hazırlamaq.
Əsas elmi nəticələr

Zoologiya İnstitutunda əsas elmi istiqamət üzrə aparılan tədqiqatların nəticəsində Azərbaycanın heyvanlar aləminin növ tərkibi öyrənilmiş; 1500 növdən artıq sərbəst yaşayan və heyvanlarda parazitlik edən ibtidai, insanlarda və heyvanlarda parazitlik edən 900 yaxın helmint, 400 növdən artıq fitohelmint, 290 növə qədər rotatori, 360 növdən çox xərçəngkimi, təqribən 10.000-dən çox həşarat (cücü), 1100 növdən artıq hörümçəkkimi, 181 növ ilbiz, 104 növ və yarımnöv balıq, 11 növ suda-quruda yaşayan, 63 növ sürünən, 407 növ quş, 115 növ məməli müəyyən edilmişdir. İlk dəfə elm üçün yeni 484 növ, o cümlədən 210 növ parazit və sərbəst yaşayan ibtidai, onurğalı heyvanlarda parazitlik edən 60 növ helmint, 46 növ parazit və sərbəst yaşayan gənə, 17 növ yalançı əqrəb və hörümçək, 120 növ həşarat (cücü), 1 növ xironomid, 2 növ yanüzən xərçəng və 10 növ balıq təsvir edilmişdir.

Böyük Qafqaz Təbii Vilayətinin Quba, İsmayıllı, Oğuz, Qax ərazilərində aparılan tədqiqat işləri nəticəsində 5 nadir məməli növünün: Cervus elaphus Linnaeus, 1758 (Nəcib maral); Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 (Qafqaz köpgəri); Capra aegagrus Erxleben, 1777 (Bezoar keçisi), Ovis orientalis Gmelin (Asiya muflonu), 1774 və Ursus arctos L., 1758 (Qonur ayı) növlərinin yaşayış yerləri modelləşdirilmiş və GİS xəritələri hazırlanmışdır.
İşçilərinin ümumi sayı 228
Struktur bölmələri Protozoologiya laboratoriyası
Tətbiqi zoologiya mərkəzi
Quru onurğasızları laboratoriyası
Quru onurğalıları laboratoriyası
Hidrobiologiya laboratoriyası
Zooloji muzey
Vivarium
Parazitologiya laboratoriyası
Ağsu Təcrübə Dayaq Məntəqəsi
Mingəçevir elmi-təcrübə laboratoriyası
Təhsil şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
 
Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri


a.e.ü.f.d., dos. Ələddin Qismət oğlu Eyvazov

b.e.d., dos. Elşad İlyas oğlu Əhmədov

b.ü.f.d., dos. Əliyeva Sara İsmayıl qızı

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

b.e.d., prof. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

b.e.d., prof. Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva

b.e.d., dos. Nailə Bəhmən qızı Mirzəyeva

b.e.d., dos. Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev

b.e.d., dos. Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva

b.e.d., dos. Natalya Yuryevna Sneqovaya

b.e.d., dos. Həmidə Davud qızı Qaibova

b.e.d., dos. Əli Məmməd oğlu Nəsirov

b.e.d., dos. Mahir Əli oğlu Hüseynov

b.e.d., dos. Yeganə Əbil Həsən qızı Mahmudova

b.ü.f.d., dos. Adil Rüstəm oğlu Əliyev

b.ü.f.d., dos. Barat Abdul oğlu Əhmədov

b.ü.f.d., dos. Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

b.ü.f.d., dos. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

b.ü.f.d., dos. Şükür Əvəz oğlu Quliyev

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

b.ü.f.d. Bünyatova Səbinə Nizami qızı

b.ü.f.d. Qurbanova Türkan Firudin qızı

Şahverdiyeva Zinyət Bafadar qızı

b.ü.f.d. Əliyeva Sara İsmayıl qızı

b.ü.f.d. Qasımova Gülbəniz Hafiz qızı

b.ü.f.d. Mamedova Simuzər Oruc  qızı

b.ü.f.d. Mustafayeva İradə Eldar qızı

b.ü.f.d Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu

b.ü.f.d. Şirinova Lalə Araz qızı

b.ü.f.d. Tapdıqova Könül Aslan qızı

Həsənova Suman Natiq qızı

Həsənli Nərmin Adil qızı

Hüseynova Gülnarə Tahir qızı

Xasayeva Şəfa İlqar qızı

Nuruyeva Tamara Vaqif qızı

Rəcəbova Sevinc Səadət qızı

Tahirova Elyanə Nail qızı

Dadaşova Ləman Bəhram qızı

Əliyeva Rəfiqə Camal qızı

Həsənova Leyla Vaqif qızı

Hüseynli Əsmər Ərəstun qızı

Məmmədova Lalə Nail qızı

İsmayılzadə Südabə Elman qızı

Qasımova Arzu Edison  qızı 

Quliyeva Gülnar Qəhrəman qızı

Məmmədov Aydın Ələkbər oğlu

Mehdiyeva Nigar Eldar qızı

Mustafayeva Günay Əlixan qızı

Rzayeva Güntəkin Zabil qızı

Vəliyeva Nigar Yolçu qızı

Qadınlar şurası

-       sədr

-       sədr müavinləri


-       katib

      büro üzvləri 


b.e.d. Yeganə Mahmudova

b.ü.f.d. Sara Əliyeva

Kəmalə Rasimli

Vəfa Xəlilova

Dilarə Muxtarova 

b.e.d. Şəfiqə Topçuyeva

b.ü.f.d. Nailə İsgəndərova

b.ü.f.d. Reyhan İbrahimova

b.ü.f.d. Gülbəniz Qasımova

Xuraman Novruzlu

Ülviyyə Qarayeva

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

b.e.d., dosent Əhmədov Elşad İlyas oğlu

b.e.d., professor Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

b.ü.f.d. İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı

2401.01 - "Zoologiya" ixtisası üzrə

1.b.e.d., professor Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu(sədr müavini)

2. b.e.d., professor Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu

3. b.ü.f.d., dosent Əliyev Adil Rüstəm oğlu

4. b.ü.f.d., dosent Sultanov Elçin Hafiz oğlu

5. b.ü.f.d., dosent Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu

2413.01 - "Entomologiya" ixtisası üzrə

1. b.ü.f.d., dosent Əhmədov Barat Əbdül oğlu

2. b.e.d., professor Quliyeva Hökümə Fərman qızı

3. b.e.d., dosent Mirzəyeva Nailə Bəhmən qızı

4. b.e.d., Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı

5. b.ü.f.d., Səfərova İlhamə Müdafiə qızı

6. b.ü.f.d. Məhərrəmova Şeyda Məmməd qızı

2429.01 - "Parazitologiya " ixtisası üzrə

1. b.e.d., dosent Əhmədov Elşad İlyas oğlu (sədr)

2. b.ü.f.d. İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı (elmi katib)

3. t.e.d., professor Çobanov Rafiq Ənvər oğlu

4. b.e.d. Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu

5. b.ü.f.d., dosent Namazov Alı Zəfər  oğlu

6. b.e.d. Nəsirov Əli Məmməd oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

Xuraman Novruz qızı Novruzlu

Mənsura Şəmsəddin qızı Əliyeva

İsmayıl Mikayıl oğlu Mikayılzadə

Elşad Məlik oğlu Quliyev

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları