Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 28 iyul 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

Veb-sayt

www.physiology.az 

Ünvan AZ1100,Bakı ş., Şərifzadə küç., 78
Tel.

(+994 12) 4321520

(+994 12) 5100140
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu azinphys@physiology.science.az
Baş direktor Ulduz Fayızi qızı Həşimova

Biologiya elmləri doktoru,professor

Xidməti tel.: (+994 12) 4321520, 5100140

Mobil tel.: (+994 50) 2406393

Faks: (+994 12) 4326768

E-poçt: ulduz.hashimova@physiology.science.az,

ulduz27@yahoo.com

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev  

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 4323387

Mobil tel.: (+994 55) 5642013

E-poçt: ahmed.hajiyev@yandex.ru

a.hajiyev@physiology.science.az

Ümumi işlər üzrə

Könül Əkbər qızı İbrahimova

Xidməti tel.: (+994 12) 4329899

Mobil tel.: (+994 55) 2767765

E-poçt: konulibrahimova1976@mail.ru

Elmi katib

Bayramova Yeganə Oqtay qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4323747

Mobil tel.: (+994 50)  591-51-98

E-poçt: bayramova.physiolog@gmail.com

y.bayramova@physiology.science.az

Yaranma tarixi 
23 yanvar 1953-cü il - Azərbaycan SSR EA Zoologiya İnstitutu nəzdində “Heyvan fiziologiyası” şöbəsinin yaradılması (Azərbaycan EA RH-nin 23 yanvar 1953-cü il tarixli № 2, §5 saylı protokolu)

30  iyul  1956-cı il - Azərbaycan SSR EA  “Fiziologiya sektoru”-nun təşkili  (Azərbaycan  EA  RH-nin  30  iyul  1956-cı il tarixli № 17, §5 saylı protokolu )

21 fevral  1968-ci il - Azərbaycan SSR EA-nın Fiziologiya İnstitutunun yaranması  (Azərbaycan  SSR Nazirlər Kabinetinin   21 fevral  1968-ci il tarixli № 80 saylı qərarı)

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Qocalmanın molekulyar-genetik və fizioloji əsasları;

Mühit faktorlarının canlı orqanizmə təsirinin fizioloji mexanizmləri və korreksiya yolları;

Beynin inteqrativ fəaliyyətinin neyrofizioloji və molekulyar mexanizmləri;

Sosial-əhəmiyyətli xəstəliklərin erkən diaqnostikası üçün qeyri-invaziv üsulların işlənməsi;

İmmunofiziologiya və eksperimental transplantologiya

Əsas elmi nəticələr Göstərilmişdir ki, uzunömürlülərdə baş beynin bioelektrik aktivliyinin strukturu qoruyucu-tormozlanma proseslərin adaptiv-kompensator xarakter daşıyan üstünlüyünü əks etdirir. Uzunömürlülərin yaxın qohumlarında beynin funksional vəziyyəti neyro-endokrin proseslərin mərkəzi tənzimlənməsinin daha yüksək səviyyədə olduğunu göstərir.

Zəfəran ekstraktının (Сrocus sativus L. Iridaceae) erkək və dişi siçovullara per os verilməsinin reproduktiv funksiyaya müsbət təsiri aşkar edilmişdir.

Eksperimental şəraitdə poliklonal anticisimlərlə serotonin-modullu antikonsolidasiya zülalının blokadası vasitəsi ilə morfindən narkotik-psixi asılılığın aradan götürülməsinin immunokimyəvi üsulu işlənilib hazırlanmışdır.

İlk dəfə olaraq Azərbaycanın uzunömürlülük xəritəsi işlənmişdir. Göstərilmişdir ki, uzunömürlülük indeksi ayrı-ayrı regionlar üzrə 3,8‰ - 53‰ intervalında dəyişir, uzunömürlülük fenomeni ölkənin bütün ərazisində bərabər paylanmayıb lokal xarakter daşıyır.

İşçilərinin ümumi sayı 170 nəfər

Struktur bölmələri

Ontogenezin biokimyası laboratoriyası
Hüceyrə metabolizminin fiziologiyası laboratoriyası
Kliniki neyrofiziologiya laboratoriyası
Təhsil şöbəsi
İnteqrativ fəaliyyətin molekulyar əsasları laboratoriyası
Neyrofiziologiya laboratoriyası
Uzunömürlülüyün fiziologiyası laboratoriyası
Elmi informasiya və innovasiya şöbəsi
Görmənin fiziologiyası yaradıcı qrupu
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təbii mənşəli heroprotektorların farmakologiyası laboratoriyası
Ekotoksikologiya laboratoriyası
Mühit amilləri və analizatorların formalaşması laboratoriyası
Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi laboratoriyası
İmmunofiziologiya və eksperimental transplantologiya laboratoriyası
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


b.e.d. Ulduz Fayızi qızı Həşimova

b.ü.f.d.  Yeganə Oqtay qızı Bayramova

f.-r.e.d. Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev

b.e.d. Arif-Ala Əli-Övsəd oğlu Mehdiyev

b.ü.f.d. Afiq Qurbanəli oğlu Qazıyev

b.ü.f.d. Çingiz Yusif oğlu Qasımov

 b.e.d. Elmira Nurətdinovna Pənahova

t.e.d. Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev

b.e.d. Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov

b.ü.f.d. Gilas Alı qızı Qurbanova

b.ü.f.d. Xanağa Fizuli oğlu Babayev

 b.e.d. Xədicə Yusif qızı İsmayılova

b.ü.f.d. Qriqoriy Mixayloviç Palatnikov

AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Yunis-Əli oğlu Qasımov

t.ü.f.d. Rəşad Fərhad oğlu Şolan

b.e.d. Zakir Hüseyn oğlu Məmmədov

b.ü.f.d. Zemfira Fuad qızı Cəfərova

b.ü.f.d. Zenfira Məhəmməd qızı Qədimova
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Qədimova Zenfira

Bayramova Səadət

Muradova Aytən

Məmmədova Günel

İbrahimova Jalə

Quliyeva Sevinc

Hüseynova Gülnarə

Qədirova Leyla

Hüseynova Nigar

Teymurova Nigar

Nurullayeva Afaq

Cəbrayılova Lalə

İsrafilova Ülviyyə

Rüstəmov Fərhad

Orucova Əsmər

Sadıqova Humay

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

b.e.d. Həşimova Ulduz Fayızi qızı

AMEA-nın müxbir üzvü Qasimov Rafiq Yunis-Əli oğlu

b.ü.f.d. Bayramova Yeganə Oqtay qızı

t.e.d. Allahverdiyev Əli Rəhim oğlu

b.ü.f.d. Babayev Xanağa Fizuli oğlu

f.-r.e.d. Haciyev Əhməd Məhəmməd oğlu

b.e.d. İsmayılova Xədicə Yusif qızı

b.ü.f.d. İsmayılov Yusub Bayram oğlu

b.ü.f.d. Qurbanova Gilas Alı qızı

b.e.d. Pənahova Elmira Nurətdinovna

b.ü.f.d. Rəhimova Nüşabə Qəşəm qızı

b.ü.f.d. Cəfərov Zakir Ramazan oğlu

b.ü.f.d. Əzimova Armilla Mikayıl qızı

b.e.d. Fərəcov Ədalət Nurulla oğlu

b.ü.f.d. Haciyev Şafiddin Məhəmməd oğlu

b.ü.f.d. Xairova Venera Ramiz qızı

b.e.d. Qüdrətov Namiq Oruc oğlu

b.ü.f.d. Mövsümova Təranə Fərahim qızı

b.ü.f.d. Rəşidova Afaq Məmməd qızı

b.e.d. Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna

b.ü.f.d. Yaqubova Vəfa İlyas qızı

b.ü.f.d. Yolçiyeva Nigar Yaqub qızı

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Gilas Alı qızı Qurbanova

Xanağa Fizuli oğlu Babayev

Armilla Mikayıl qızı Əzimova

Bahar Sucəddin qızı Quliyeva

Gülnarə Qalib qızı Hüseynova 

Almas Niyazi qızı Yunusova

Zoya Novruz qızı Quliyeva

Sahilə Mübariz qızı Musayeva

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları