Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mikrobiologiya İnstitutu

Mikrobiologiya İnstitutu

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 28 iyul 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

Veb-sayt www.azmbi.az

Ünvan

AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mikayıl Müşfiq 103 
Tel. (+994 12) 5024359
Faks (+994 12) 5024470
Elektron poçtu azmbi@mail.ru
Baş direktor AMEA-nın müxbir üzvü Muradov Pənah Zülfiqar oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024621

Mobil tel .: (+994 50) 6784323

Faks: (+994 12) 5024470

E-poçt: mpanah@mail.ru

Direktor müavinləri

Ümumi işlər üzrə

Cəfərov İsa Məmməd oğlu 

Xidməti tel.: (+994 12) 5024389

Mobil tel .: (+994 55) 8180352

Elmi katib

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı 

biologiya üzrə elmlər doktoru 

Xidməti tel.: (+994 12) 5024389

E-poçt: feridegh@mail.ru

Yaranma tarixi  Mikrobiologiya İnstitutu (əvvəllər Mikrobiologiya sektoru) 1972-ci ildə təşkil olunub.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Təbii biotoplarda yayılan mikroorqanzimlərin müxtəlifliyinin və onlardan istifadənin ekoloji, fiziolo-biokiməvi və biotexnoloji əsaslarının tədqiqi
Əsas elmi nəticələr
  • Ksilotrof  makromisetlərdə induktiv sintez olunan bəzi hidrolazaların  yüksək bazal səviyyə ilə xarakterizə olunması müəyyən edilmiş, bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun səmərəli biotransformasiyasının elmi və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır;
  • Azərbaycan florasına daxil olan bitkilərdən    göbələklərə  seçici təsirə malik efir yağları ayrılmışdır;
  • Göbələklərin  müxtəlif saylı karbon atomları və müxtəlif funksional qruplu poliasetilenlərin qarışığından ibarət birləşmələri sintez edə bilməsi gösətrilmiş,  kimyəvi sintezdən fərqli olaraq bu proses  zamanı  poliasetilen sırası birləşmələrdən olan optiki aktiv qlikollarla yanaşı ketospirtlərin də sintez olunması müəyyən edilmişdir;
  • Azərbaycanın su ekosistemlərinin müasir ekoloji vəziyyəti mikrobioloji cəhətdən qiymətləndirilmiş,  neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş su və torpaqların təmizlənməsinin  biotexnoloji əsasları hazırlanmış, bu məqsədlə istifadəsi effektiv olan mikroorqanzim assosasiyasında təmsil olunan növlərin  optimal nisbəti tapılmışdır;
  • Azərbaycan təbiətinə  xas  olan mikobiota üçün 30-dan çox yeni növün yayılması müəyyən edilmişdir.  
İşçilərinin ümumi sayı 78
Struktur bölmələri Mikrob fermentləri laboratoriyası
Mikrob kolleksiyası laboratoriyası
Ekoloji mikrobiologiya laboratoriyası
Torpaq mikrobiologiyası laboratoriyası
Biokimya laboratoriyası
Eksperimental mikologiya laboratoriyası
Su mikrobiologiyası laboratoriyası

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Muradov Pənah Zülfüqar oğlu

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

Səfərov Ramiz Kovtar oğlu

İsmayılov Nəriman Məmməd oğlu 

Qulubəyov Fuad Mamay oğlu 

Qasımov Şakir Nəbi oğlu 

Qasımova Svetlana Yusif qızı 

Nəcəfova Samirə İsmayıl qızı

Hüseynov Anar Teyyub oğlu

Atakişiyeva Yamən Yüsif qızı

Əliyev İlham Əzizxan oğlu 

Talıblı Əjdər Qənbər oğlu 

Babayeva Şəhla Adil qızı 

Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı

Qasımova Aygün Səməd qızı 

Xəlilzadə Vüsalə Cavanşir qızı 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       müavin

-       katib

-       üzvləri
 

Xəlilzadə Vüsalə Cavanşir qızı

Rzayeva Ayan Azər qızı 

Hüseynova Əfsanə Ənvər qızı

Hüseynov Anar Teyyub oğlu

Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı

Həsənova Vəfa Yaşar qızı

İsayeva Aysel Firuz qızı

Səfərova Aytən Şamil qızı

Abbasova Tünzalə Sabir qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

Muradov Pənah Zülfüqar oğlu

Əzimov İlham Müqbil oğlu

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

Atakişiyeva Yamən Yusif qızı

Əhmədova Firayət Ramazan qızı

Əhmədova İradə Cəmil qızı

İbrahimov Ağavəli Şavəli oğlu

Dilbazi Gülrux Hacı qızı

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu

Qasımova Svetlana Yusif qızı

Qulubəyov Fuad Mamay oğlu

Səfərov Ramiz Kabütər oğlu

Talıblı Əjdər Qənbər oğlu

Əliyev İlham Əzizxan oğlu

Nəcəfova Samirə İmamyar qızı

Yusifov Avtandil Hüseyn oğlu

Hüseynov Anar Teyyub

Seyidova Gülər Mircəfər qızı

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 

Hüseynov Anar Teyyub oğlu

Xəlilzadə Vüsalə Cavanşir qızı

Əhmədova Leyla Yadulla qızı

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Hüseynova Nərminə Hidayət qızı
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları