Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mərkəzi Nəbatat Bağı

Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

Veb-sayt https://bakubotanicalgarden.az
Ünvan AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40
Tel.

(+994 12) 5024321 

Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu secratary@nabatat.science.az
Baş direktor

Natiq İsa oğlu Allahverdiyev

İcraçı direktor

 

Elmi katib

Nilufər Bəhram qızı Hüseynova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel .: (+994 12) 5024321

Mobil tel.: (+994 51) 8477598

Faks: (+994 12) 5024172

E-poçt: drnilufar@mail.ru

Yaranma tarixi  1934-cü ildə yaradılmışdır. Sahəsi 41,3 hektardır. İlk direktoru Mixail Vasilyeviç Brjezitski olmuşdur. 1936-cı ildən Botanika İnstitutunun nəzdində bir şöbə kimi fəaliyyət göstərmişdir. AMEA Rəyasət Heyətinin 2000-ci il tarixli qərarı ilə Botanika İnstitutunun strukturundan ayrılaraq Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin nəzdində sərbəst elmi-tədqiqat təşkilatına çevrilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan florasından olan bitki növlərinin introduksiyası və genofondunun qorunması. 
Əsas elmi nəticələr - İnstitut şəraitində reintroduksiya edilmiş 6 növ nadir ağac və kol bitkilərinin qafqaz dağdağanı (Celtis caucasica Willd.), tornefort    dağdağanı (Celtis tournefortii Lam.),  pontika yemişanı (Crataegus pontica C.Koch.),  iyli ardıc (Juniperus   foetidissima   Willd.),  kütyarpaq püstə (Pictacia mutica Fisch. et Mey.), meşə gilası (Padus avium Mill.) böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri ex situ şəraiti ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir.- 5 növ bitkinin çoxbaşlı berqerantus (Bergerantus multiceps), müxtəlifyarpaqlı rusxya (Ruschia diversifolia), qozadaşıyan akantostaxis (Akanthostachys strobilaceae), əyri exmeya (Aechmea recurvata) və terminal kordilina (Cordyline terminalis) untoduksiya şəraitində morfogenezi, struktur əlamətləri öyrənilmiş və ontogenezin ilkin dövrü üçün becərilmə üsulları işlənib hazırlanmışdır.AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağında tumurcuq mutasiyası nəticəsində alınmış “Əsrin müqaviləsi”, “Sarı gəlin” və “Nazpəri” qızılğül sortları üçün müəlliflik şəhadətnaməsi və patent alınmışdır.- Qarğasoğanı cinsi növlərinin kolleksiyası yaradılmışdır- Ağıriyli ardıcın (Juniperus foetidissima Will.)  radial artım dinamikası öyrənilmiş, oduncaq-həlqə xronologiyası yaradılmışdır. 
İşçilərinin ümumi sayı 135
Struktur bölmələri Ağac və kol bitkiləri laboratoriyası
Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyası
Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyası
Çiçəkçilik laboratoriyası
Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi laboratoriyası
İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya texnologiyaları şöbəsi
Toxumçuluq sektoru
 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


 

Nilufər Hüseynova

Maqsud Rüstəm Oğlu Qurbanov
Elman Osman Oğlu İsgəndər
Şakir Nəbi Oğlu Qasimov
Arif Əli oğlu Bayramov
Asəf  Talib Oğlu İsgəndərov
Yusif Muxtar Oğlu Zeynalov
Eldar Yəhya Oğlu Əliyev
Fərid Saməddin Oğlu Seyfullayev

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       müavin

-       katib

-       üzvləri

 

Fərid Seyfullayev

Aynur Ərəbzadə

Nərgiz Əliyeva

Yusif Abiyev

Günay Məmmədova

Aytən Hüseynova

Günay Quliyeva

Tünzalə Abasova

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Eldar Əliyev


Səfərova Elmira

Rəhimova Sədaqət

Sadıq Qarayev

Nəcəfova Ceyran

Rafiq Əliyev

Şəfiyev İlkin 

Əliyeva Nərgiz

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları