Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Dendrologiya İnstitutu

Dendrologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.dendrologiya.az   
Ünvan AZ1044, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xəzər r-nu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89
Tel. (+994 12) 4543012

(+994 12) 4541500

Faks (+994 12) 4540374
Elektron poçtu dendrary@mail.az
Baş direktor

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Minarə Yunis qızı Həsənova

Direktor müavinləri

Ümumi işlər üzrə

Rauf Hüseyn oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4541050 

Elmi katib

b.ü.f.d. Arif Osman oğlu Qazıyev 

Yaranma tarixi  Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 17 may 1966-cı il tarixli 310 saylı qərarı ilə bağ Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda Mərdəkan Dendrarisi şöbəsi  kimi fəaliyyət göstərmişdir. 21 may 1996-cı ildə Mərdəkan dendrarisi Biologiya Elmləri Bölməsinə tabe edilmiş və müstəqil elmi təşkilat kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2014-cü il tarixli 104 saylı qərarına əsasən AMEA-nın Mərdəkan Dendrarisinə Dendrologiya İnstitutu statusu verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri “Azərbaycanda biomüxtəlifliyin müasir dövrdə vəziyyətinin öyrənilməsi, qorunub saxlanma prinsipi və yolları, səmərəli istifadəsi”
Əsas elmi nəticələr Tədqiqatın əsas məqsədi: Təbii və mədəni şəraitdə becərilən bitkilərin assortimentinin genişlənməsi və onların genofondunun müdafiəsi və saxlanması üçün biomüxtəlifliyin populyasiyalarının tərkibi, introduksiya və seleksiya sahələrin üzrə öyrənilməsi; Azərbaycanda ağac bitkilərinin növdaxili dəyişkənliyinin və populyasiya strukturunun tədqiqatı, regionda növlərin populyasiya əsasında genofondunun saxlanılması və seleksiya işlərinin tərtibatı yolları; ağac və kolların yeni dekorativ sort və formalarının bioekologiyasının qiymətləndirilməsi; meşə, təbiət abidələri, bağ-park obyektlərinin seçilməsi və öyrənilməsidir.

Fəaliyyət dövründə bu elmi mərkəzdə sənaye və dərman əhəmiyyətli bitkilərin introduksiyası, uyğunlaşması, yaşıllaşdırılmada tədbiqi, efir yağı və bioloji fəal maddələrin alınma texnologiyası, təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin yeni sort və formalarının alınması üzrə geniş tədqiqatlar aparılır.

İşçilərinin ümumi sayı 168
Struktur bölmələri

Ağac və kolların introduksiyası və iqlimləşdirilməsi laboratoriyası
Bəzək memarlığı laboratoriyası
Herbari və toxumçuluq laboratoriyası
Bitki ekologiyası laboratoriyası
Dendroxronologiya laboratoriyası
Bitkilərin mühafizəsi laboratoriyası
Sənaye əhəmiyyətli  bitkilər laboratoriyası
Bitki sistematikası laboratoriyası

Elmi şura

 

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

 

Minarə Yunis qızı Həsənova

İsgəndər Elman Osman oğlu

Əsədov Hüseynağa Həsən oğlu

Sadıqov Tofiq Müzəffər oğlu

Məmmədov Cəlal Şamil oğlu

Qafarova Mehriban Arzuman qızı

Gülməmmədova Şəlalə Adil qızı

Qəhrəmanov Şaməddin Şəmsəddin oğlu

Ağayev Cəbrayıl Təzəxan oğlu

Məmmədova Nərgiz Həbib qızı

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu

Zamanova Azadə Paşa qızı

Bağırova Samirə Behbud qızı

Zeyvəliyeva Tünzalə Nəriman qızı

Quliyeva Fatma Arzu qızı

Əliyar Səməndər oğlu İbrahimov

 Nəbiyeva Fatmaxanım  Xalid qızı

 

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Rəsulova Aydan

Əfəndiyeva Rəsmiyyə

 Bədəlzadə Nigar

Əliyeva Güllü 

Salayeva Elnarə 

Əliyeva Şəbnəm 

Çələbi Elşadə

Atayeva Leyla 

Məmmədova Aygün

Mehrəliyeva Hökümə 

Zeynalova Vəfa

Mustafayeva Leyla

Şükürova Nurlana

Qulizadə Sona

Quliyeva Fatimə

Seyidli Aysel

Nəcəfov Baloğlan

Zeynalov Elmar

Zeyvəliyeva Tünzalə 

Rəhmanova Şənay 

Əliyev Rauf  Hüseyn

Mustafayeva Firuzə

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva

Hüseynağa Həsən oğlu Əsədov

Rəşad Həmid oğlu Xəlilov

Minarə Yunis qızı Həsənova

Nigar Yaqub qızı Nəsirova

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva 
Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları