Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mədəni irs və mənbəşünaslıq şöbəsi

Mədəni irs və mənbəşünaslıq şöbəsi
Tel. (+994 12) 4921069 
Faks  
Elektron poçtu bashirli58@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Xatirə Bədrəddin qızı Bəşirli

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə dair muzey fondlarında olan əlyazmaları, avtoqrafları, sənədləri, mətnləri, arxiv materiallarını sistemləşdirmək, elmi- tədqiqat işləri aparmaq, bunların ekspozisiyada təqdimi və nəşri üçün lazımi tədbirlər görmək 
Əsas elmi nəticələri Əvəz Sadığın, Hüseyn Natiqin xatirə fondları