Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Günəş və hidrogen enerjisinin çeviriciləri laboratoriyası

Günəş və hidrogen enerjisinin çeviriciləri laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5393725 
Faks  
Elektron poçtu caferov@physics.ab.az  
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Nanoquruluşlu silisiyum əsaslı günəş və hydrogen elementlərinin fizikası və texnologiyası 
Əsas elmi nəticələri Nanoməsaməli silisiyum örtüklü silisiyum effektiv günəş elementlərinin və batareyalarının texnologiyası işlənmişdir. Metal/nanoquruluşlu silisiyum əsasında ətraf mühiti çirkləndirməyən, hydrogen-tərkibli maddələrin (etanol, ammonium, nəmlik vs.) kimyavi enerjisini otaq temperaturasında bir başa elektrik enerjisinə çevirən hydrogen elementlərin texnologiyası işlənmişdir, onların elektrik parameterləri və işləmə mexanizması müəyyən edilmişdir.