Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Spektroskopik ellipsometriya laboratoriyası

Spektroskopik ellipsometriya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4391087  
Faks  
Elektron poçtu

mamedov@pe.osakafu-u.ac.jp,

n.mamedov@physics.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Məmmədov Nazim Teymur oğlu
İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Zonalararası elektron və fonon keçidlərlə bağlı dielektrik funksiyasının təyin olunması üçün yüksək ayırdetmə qabiliyyətli spektroskopik elipsometriya və  əlaqədar eksperimental və nəzəri tədqiqat texnikaları 
Əsas elmi nəticələri Topoloji izolyator xassələri göstərən çox komponentli ağır atomlu kristallarda spin-orbit qarşılıqlı təsiri nəzərə almaqla səth zona quruluşunun nəzəri hesablanması, bucaq ayırdetmə elektron fotoemissiya və spektroskopik ellipsometriya vasitəsilə tədqiqi.

Təməl prinsiplərdən TlSe tip kristallarda təzyiq altında struktur faza keçidinin və Fe/MgO/Fe magnit tunel keçidlərində spin köçürmə hadisələrinin tədqiqi.