Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Yüksək enerjilər fizikası laboratoriyası

Yüksək enerjilər fizikası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5392432   
Faks  
Elektron poçtu

 

Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Elementar zərrəciklərin və atom nüvələrinin qarşılıqlı təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi.

Azərbaycanda paylaşdırılmış GRİD infrstrukturunun yaradılması və elmin mütəlif sahələrinə tətbiqi. 

Əsas elmi nəticələri -Yüngül nüvələr üçün adron – nüvə qarşılıqlı təsirlərin  kaskad – buxarlanma modelinin yaradılması və inkişafı;

-Adron – nüvə və nüvə – nüvə qarşılıqlı təsirləri sahəsində təcrübü nəticələrin alınması, analizi və kumulyativ zərrəciklərin  yaranmasının mexanizmlərin təyini;  

- Adron – nüvə və nüvə – nüvə qarşılıqlı təsirlərində nüvənin tam parçalanma və kvark – qlyuon plazmasının yaranma proseslərinin öyrənilməsi.

- ATLAS kollaborasiyası çərçivəsində ifrat yüksək enerjili pp- toqquşmalarında zərrəciklərin yaranma və parçalanma prosesslərinin tədqiqi;

- Elektrozəif qarşılıqlı təsirlərin vahid nəzəriyyələrinin qurulması və təcrübələrə uyğunluqlarının yoxlanılmsı.

- Elektrozəif qarşılıqlı təsirlərin müxtəlif modelləri çərçivəsində Hiqqs sahəsinin elektrik yükünün kvantlanmasına təsirinin müəyyənləşdirilməsi.

-Milli GRİD şəbəkəsinin yaradılması.