Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Fiziki-kimyəvi proseslərin termodinamikası laboratoriyası

Fiziki-kimyəvi proseslərin termodinamikası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5395921  
Faks  
Elektron poçtu yegana.aliyeva.77@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Abbasov Almuk Süleyman oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yarımkeçirici sistemlərin termodinamik xassələrinin tədqiqi, onların texnologiyasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi və rabitə enerjisinin hesablanması. Kimyəvi cərəyan mənbəyinin yaradılması. 
Əsas elmi nəticələri Alüminium, qallium, indium, nadir torpaq elementləri,  mis və gümüş xalkogenidlərinin termodinamik xassələri öyrənilib, faza keçidləri təyin edilib, bərk fazalı kimyəvi cərəyan mənbəyi yaradılıb.