Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kriogen texnologiyası şöbəsi

Kriogen texnologiyası şöbəsi
Tel. (+994 12) 4321249 
Faks  
Elektron poçtu mezahir2002@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri f.e.d. Alcanov Məzahir Əmircan oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.Laylı və xətti “maqnit” və “qeyri maqnit” yarımkeçiricilərin aşağı temperaturlarda isti-lik tutumunun və faza keçidlərinin spesifik xüsusiyyətlərinin tədqiqi.

2.Fizika institutunda elmi tədqiqatların aparılması üçün laboratoriyaların maye azot və heliumla təmin olunması. 

Əsas elmi nəticələri Kvaziaşağıölçülü laylı və xətti maqnit yarım-keçiricilərin və onların əsasında bərk məhlulların istilik, maqnit, kinetik xassələrinin və faza keçidlərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin müəyyən edilmişdir.