Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İnfraqırmızı fotoelektronika və plazma hadisələri laboratoriyası

İnfraqırmızı fotoelektronika və plazma hadisələri laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4324336(+994 50) 3197251 

 

Faks  
Elektron poçtu ilkhamg@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri F.e.d. Həsənov İlham Soltan oğlu
İşçilərin ümumi sayı 22
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Yeni növlü fotoqəbuledicilərin və fotoqəbuledici cihazların yaradılması üçün darzolağlı yarımkeçiricilərdə fiziki proseslərin tədqiqi və müxtəlif təyinatlı sensorlar kimi istifadə olunan nazik yarımkeçirici təbəqələrin xassələrinin öyrənilməsi; səthlə ion dəstələrin presizion qarşılıqlı təsiri üçün plazmaoptik sistemlərinin modifikasiyası. 

Əsas elmi nəticələri

Yerüstü, ucan və kosmik aparatların infraqırmızı sistəmləri üşün bir sıra 8-12 mkm diapazonlu fotoqəbuledicilərin və fotoqəbul-edici cihazlarında  istifadə olunan yarımkeçirici strukturlarının (həmçinin nazik təbəqəli) işlənməsi; intensiv ion dəstələrin effektiv fokuslandırılması və nazik təbəqələrin plazmalı çökdürülməsi üçün ion-pazma sistemlərinin işlənməsi.