Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Yarımkeçirici və dielektriklərin texnologiyası laboratoriyası

Yarımkeçirici və dielektriklərin texnologiyası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5397433  
Faks  
Elektron poçtu a.najafov@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri k.e.d. Nəcəfov Arzu İslam oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  A3B6(A-Ga,In;  B-S,Se,Te), A3B3C62 (A-Tl, B-Ga, In, C-S, Se, Te ) və digər  birləşmələrin sintezi və monokristallarının yetişdirilməsi,  yeni modifikasiya və  politiplərinin alınması və tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri A3B6 (A-Ga,In;  B-S,Se,Te)  və A3B3C62(A-Tl, B-Ga, In, C-S,Se,Te) tip birləşmələrin, onlar əsasında bərk məhlulların və politip modifikasiyalarının alınma üsulları işlənib hazırlanmış, A3B6 və A3B3C6tip birləşmələrdə konsentrasion polimorfizm hadisəsi tədqiq edilmiş və yeni modifikasiyalar aşkar edilmişdir.