Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Heterostrukturlar fizikası laboratoriyası

Heterostrukturlar fizikası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5304057 
Faks  
Elektron poçtu celmira1@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Cəfərova Elmira Əsəd qızı

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1.Mikropikselli selvari quruluşlar əsasında koordinat həssaslıqlı detektorların işlənməsi ;
2.Nazik titan oksidi  və CİGS təbəqələrinin alınması 
Əsas elmi nəticələri 1.İşci parametrləri sürətlə bərpa olunan yeni selvari mikrokanallı fotodiod təklif olumuş və  yaradımışdır.
2.Maqnit sistemləri mərkəzdən sürüşdürülmüş iki magnetrondan eyni zamanda istifadə etməklə magnetron tozlandırılması üsulu ilə CuİnSe2və  CuGaSe2təbəqələri alınmışdır.